HDFGS: Maçkolik Halka Arz Olacak

HDFGS: Maçkolik Halka Arz Olacak

26 Eylül 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

HDFGS: Maçkolik halka arz olacak… Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; daha önce Maçkolik ve Sahadan’ın paylarının satın alındığı ve ortak olunduğuna dair açıklama yapıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında Maçkolik’in halka arz için hazırlandığı ve SPK’ya başvurulduğu ifade edildi. Maçkolik halka arz izahnamesinin taslak halinde olduğu de vurgulandı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

HDFGS: Maçkolik Halka Arz Oluyor

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizce 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. (“Sporttz”) sermayesinin %13,61’ine tekabül eden paylara 12.788.100. TL bedelle iştirak edilmiş, diğer taraftan 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (“PRE”) ait 8.602.212 adet katılma payı 8.359.999,52 TL bedelle satın alınmış ve ilgili yatırımlar kamuya duyurulmuştu.

Sporttz ve PRE’nin Maçkolik ve Sahadan’ı iktisabı da 03.09.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.

Maçkolik İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin 25.000.000 TL sermayesinde PRE’nin maliki olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet payın halka arzı için, Maçkolik tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu şirketimizce öğrenilmiştir.

Şirketimiz, Sporttz sermayesinde sahip olduğu paylar vasıtasıyla, -PRE fonu yatırımı dışında- dolaylı olarak Maçkolik’in %6,94 pay sahibidir.

Halihazırda izahname taslak durumda olup, izahnamedeki değişiklikler ile halka arz modelinde de değişiklikler yaşanabilecektir. ”

Maçkolik Arzı Eşit mi Oransal Dağıtım Mı?

Maçkolik halka arzına dair izahname henüz taslak aşamasında olduğu için detaylar netleşmemiştir. Onaylı izahnameye kadar pek çok detay farklılaşabilmektedir. Hali hazırda Maçkolik’in halka arzında eşit mi yoksa oransal mı dağıtım yöntemi kullanılacağına dair bir açıklama yapılmamıştır.

Ayrıca Maçkolik paylarının kaç liradan halka arz edileceğine dair de bir bilgi henüz bulunmamaktadır. Halka arz edilecek Maçkolik hisse sayısı ve Maçkolik hisse fiyatı netleştiğinde bu konuda bilgilendirme haberi ayrıca yapılacaktır.