GUBRF: Gübretaş Gelir Tablosu Kar Yazdı

GUBRF: Gübretaş Gelir Tablosu Kar Yazdı

10 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

GUBRF: Gübretaş gelir tablosu kar yazdı! Gübretaş Fabrikaları T.A.Ş. tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 175.840.651,08 TL (175 milyon 840 bin 651 lira 8 kuruş) kar kaydetti. Haberimiz devamında Gübretaş’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Gübretaş kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

GUBRF: Gübretaş Gelir Tablosu Kar Yazdı

GUBRF gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

gubrf-gubretas-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-kar-payi-bilanco-temettu

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Gübretaş Fabrikaları T.A.Ş. 2020 yılı brüt satış gelirleri 4 milyar 250 milyon Türk Lirası seviyesini aşmıştır. Bu tutardan; satış indirimleri, satış maliyetleri ve faaliyet giderleri düşüldüğünde firmanın bahse konu dönemde 293 milyon Türk Lirası civarında faaliyet karı elde ettiği görülmektedir.

Diğer faaliyetlerinden 536 milyon Türk Lirası civarında gelir ve 496 milyon Türk Lirası seviyesinde de gider kaydeden firmanın; finansman giderleri ise 156 milyon Türk Lirası seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu kalemler mahsup edildiğinde Gübretaş’ın olağan karı 177 milyon Türk Lirası’nın üzerinde olmuştur.

Olağan dışı geliri 14 milyon Türk Lirası’nın üzerinde gerçekleşen ancak olağan dışı giderleri de 16 milyon Türk Lirası civarında olan şirketin dönem net karı ise 175.840.651,08 TL (175 milyon 840 bin 651 lira 8 kuruş) seviyesinde gerçekleşmiştir.


Gübretaş Gelir Tablosu Kar Yazdı haberi için yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910146