GMTAS: Gimat’ın Kârı Geçen Yıla Göre 6 Kat Arttı

GMTAS: Gimat’ın Kârı Geçen Yıla Göre 6 Kat Arttı

20 Mayıs 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

GMTAS: Gimat’ın kârı geçen yıla göre 6 kat arttı… Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2022 yılı ilk 3 aylık finansal tablolarını açıkladı. Gimat finansal tablolarına göre şirket 2022 yılının ilk çeyreğini net 26.930.043 TL kar ile kapattı. Söz konusu rakam 2021 yılı ilk çeyreğinde 4.264.705 TL olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıla göre şirketin karındaki artış 6 kattan fazla olarak gerçekleşti. Haberimiz devamında şirketin faaliyet raporundan özet bilgiler yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

GMTAS: Gimat’ın Kârı Geçen Yıla Göre 6 Kat Arttı

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021 yılının ilk 3 aylık dönemindeki hasılatı 66.285.654 TL ve satışların maliyetinin akabinde brüt karı ise 12.931.484 TL olarak açıklanmıştı. 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde ise şirketin hasılatı 127.571.412 TL ve satışların maliyetinin akabinde brüt karı ise 21.998.807 TL olarak açıklandı.

2021 yılının ilk çeyreğindeki brüt kar miktarı diğer kalemlerden gelen girdiler ve masrafların akabinde 4.264.705 TL seviyesine gerilemişti. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise söz konusu rakam diğer kalemlerden gelen girdiler sayesinde 26.930.043 TL düzeyine çıktı. Böylece şirket brüt karında geçtiğimiz yıla nazaran oluşan takribi yüzde 90’lık kar artışı; net kar dikkate alındığında yüzde 600’ün üzerine çıktı.

GMTAS Ortaklık Yapısı Nasıl? Gimat Kimin?

Şirkette hiçbir ortak sermayenin %1 ve üzerinde paya sahip değildir. Şirketin 09.04.2015 tarihinde sermaye artışı yapmasından sonra ortak sayısının 500’ün üzerine çıkması nedeniyle SPK mevzuatı gereğince Şirketin payları halka arz olunmuş ortaklık statüsüne kavuştuğunun onaylanması amacıyla 11.05.2015 tarihinde SPK’ya başvuru yapılmıştır.

SPK tarafından yapılan incelemeler sonucu Şirket başvurusu kabul edilerek, “Halka Açık Ortaklık Statüsü” kazandığı 03.07.2015 tarihli 2015/17 sayılı Bülten’de kamuoyuna duyurulmuştur. 12.11.2021 tarihinde Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketin %5’den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır. 31.12.2021 itibarıyla MKK verilerine göre sermayenin % 97,98’i fiili dolaşımda bulunmaktadır. Gimat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise Recai Kesimal yürütmektedir.

Gimat’ın sermayesi 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değere sahip 149.200.000 paya bölünmüş toplam 149.200.000,00 TL olup nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Önceki sermayeyi teşkil eden 103.846.000,00 TL’nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 45.354.000,00 TL sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve 45.354.000,00 TL diğer sermaye yedekleri hesabının sermayeye ilave edilmesiyle ödenmiştir. Her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 149.200.000 adet pay karşılığı toplam 149.200.000-TL Nama yazılı paylardan oluşmaktadır.