DITAS: Ditaş Doğan Sermaye Artırımı Revizesi

DITAS: Ditaş Doğan Sermaye Artırımı Revizesi

9 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DITAS: Ditaş Doğan sermaye artırımı konusunda aldığı yönetim kurulu kararlarında revizeye gittiğini açıkladı. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan açıklamada; Şirket Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımına ilişkin 09.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Kararı’nın 3’üncü, 5’inci ve 7’nci maddelerinin revize edildiği belirtildi. İlgili açıklama haberimiz devamında detaylandırılmıştır. Ayrıca Ditaş Doğan Yedek Parça kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

DITAS: Ditaş Doğan Sermaye Artırımı Revize Açıklaması

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi’nce yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Şirket’imizin 05.02.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

“Kurul’umuzun sermaye artırımına ilişkin 09.12.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Kararı’nın 3’üncü, 5’inci ve 7’nci maddelerinin;

3- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların, “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,

5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların, Borsa İstanbul AŞ (Borsa) Birincil Piyasa’da halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların, Borsa’da halka arz süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, Borsa’da halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen 09.12.2020 tarihli “satın alma taahhüdü” kapsamında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına,

şeklinde revize edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. ”

  • Özet Bilgi – Sermaye Artırımı
  • Yapılan Açıklama Güncelleme mi? – Evet
  • Yapılan Açıklama Düzeltme mi? – Hayır
  • Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? – Hayır
  • İlgili Şirketler – DOHOL
  • Mevcut Sermaye 10.000.000 (TL)
  • Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı 16.000.000,000 (TL)
  • Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama – Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
  • SPK Başvuru Tarihi – 22.12.2020
  • Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği – Kaydi Pay