COSMO: Cosmos Yatırım Holding Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Yaptı

COSMO: Cosmos Yatırım Holding Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Yaptı

27 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

COSMO: Cosmos Yatırım Holding sermaye artırımı SPK başvurusu yaptı! Şirketin 30.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 645.000 TL (%10,75000 oranında bedelli) artırılarak 6.645.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Haberimiz devamında firma tarafından yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Cosmos sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

COSMO: Cosmos Yatırım Holding Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Yaptı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 26.03.2021 tarihli gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Şirketimizin 30.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 645.000 TL (%10,75000 oranında bedelli) artırılarak 6.645.000 TL’ye çıkarılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 645.000 TL nominal değerli payın diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 215.000 TL nominal değerli kısmı Şirket ortağı Hakan ERTAÇ’a, 215.000 TL nominal değerli kısmı Şirket ortağı Sıtkı Murat AŞIK’a ve 215.000 TL nominal değerli kısmı Şirket ortağı Mehmet AKÇAY’a tahsisli olarak ihraç edilmesine,

2- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam 645.000 TL nominal payın, B grubu imtiyazsız ve Borsa’da işlem gören nitelikte olmasına,

3- Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 645.000 TL nominal değerli B grubu payın Hakan ERTAÇ, Sıtkı Murat AŞIK ve Mehmet AKÇAY’a satılmasına ve satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına,

4- Borsa İstanbul A.Ş.’de satışı yapılacak payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür’ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesine,

5- Payların kesin satış fiyatına göre belirlenecek sermaye ödemesinin ortakların Şirketimizden olan ve muaccel hale gelmiş nakdi alacaklarından karşılanmasına, nakdi alacaklarının sermaye ödemesi için yeterli olmaması durumunda, aradaki farkın nakden ortaklardan tahsil edilmesine,

6- Aracılık işlemleri için Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

7- Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK Tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Tahsisli sermaye artırımına ilişkin 26.03.2021 tarihli olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921014