CELHA: Çelik Halat 2022 İlk Çeyreğinde Gelirini Katladı

CELHA: Çelik Halat 2022 İlk Çeyreğinde Gelirini Katladı

30 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

CELHA: Çelik Halat 2022 ilk çeyreğinde gelirini katladı… Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi 2022 yılının ilk çeyreğine dair konsolide faaliyet raporunu yayımladı. Söz konusu rapora göre şirket 2021 yılının ilk çeyreğinde 130 milyon TL seviyesinde gerçekleşen brüt hasılatını 2022 yılı ilk çeyreğinde 357 milyon TL düzeyine taşıdı. Şirketin brüt hasılatındaki artış 2 çeyrek arasındaki karşılaştırmada yüzde 174 olarak gerçekleşti. Haberimiz devamında Çelik Halat ve Tel Sanayi 2022 ilk çeyrek finansal tablolarına dair özet bilgiler yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

CELHA: Çelik Halat 2022 İlk Çeyreğinde Gelirini Katladı

Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi’nin ürün gruplarına göre satış artışı şu şekilde gerçekleşti (2021 ilk çeyrek ve 2022 ilk çeyrek karşılaştırması)

  • Çok Demetli Halat 123.388 – 46.302 – Artış 166%
  • Ön Gerilimli Beton Demeti 155.510 – 47.504 – Artış 227%
  • Yaylık Tel 57.153 – 25.372 – Artış 125%
  • Galvanizli Tel 15.732 – 9.051 – Artış 74%
  • Diğer 4.806 – 1.848 – Artış 160%

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin 2022 yılı ilk çeyreğinde net dönem karı da yaklaşık 25 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde bu rakam yaklaşık 3 milyon TL zarar olarak kayıtlara geçmişti.

” Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:
01.01.2022-31.03.2022 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı
bulunmamaktadır.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin
Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:
Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için 2022 yılı için belirlenen bütçe doğrultusunda daha az stok ve alacak
devir hızı ile işletme sermayesi ihtiyacını minimum seviyede tutarak özellikle bankalardan kısa vadeli kaynak
kullanımını azaltmak yolunda tedbirler planlanmış ve takip edilmektedir. “