BEYAZ: Beyaz Filo Gelir Tablosu Kar Yazdı

BEYAZ: Beyaz Filo Gelir Tablosu Kar Yazdı

24 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BEYAZ: Beyaz Filo gelir tablosu kar yazdı! Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi gelir tablosu 42.917.249,09 TL net kar kaydetti. 2020 yılında koronavirüs kaynaklı olarak daralan araç kiralama sektörüne rağmen Beyaz Filo’nun elde ettiği kar haberimiz devamında yer alan şirketin gelir tablosundan detaylı şekilde incelenebilir. Ayrıca Beyaz Filo kimin ortaklık yapısı nasıl buradan incelenebilir.

BEYAZ: Beyaz Filo Gelir Tablosu Kar Yazdı

Beyaz Filo’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

beyaz-beyaz-filo-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
A Y R I N T I L I G E L İ R T A B L O S U (TL)

Asağıdaki tablo 2020 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmis olup,
Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemistir.
C A R İ D Ö N E M

31.12.2020

A . BRÜT SATIŞLAR 1.306.585.825,34
1. Yurtiçi Satışlar 1.269.352.675,36
2. Yurtdışı Satışlar
3. Diğer Gelirler 37.233.149,98
B . SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (108.342,57)
1. Satış İadeleri (-) (108.342,57)
2. Satış Iskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-) –
C . NET SATIŞLAR 1.306.477.482,77
D . SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (1.238.420.969,05)
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (1.231.652.557,50)
3. Aracın Net Değeri
4. Aktifleşirme Net Değeri
5. Komisyon
6. Satılan Hizmet Maliyeti (-) (6.768.411,55)
7. Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 68.056.513,72
E . FAALİYET GİDERLERİ (-) (20.863.511,83)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (13.312.619,52)
3. Genel Yönetim Giderleri (-) (7.550.892,31)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 47.193.001,89
F . DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 4.919.143,36
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri
3. Faiz Geliri 4.185.289,05
4. Komisyon Gelirleri 533.866,92
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 164.075,83
6. Menkul Kıymetler Satış Karları 17.833,19
7. Kambiyo Karları 3.853,94
8. Reeskont Faiz Gelirleri
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları
10. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar 14.224,43
G . DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-) (5.537.922,74)
1. Komisyon Giderleri (-) –
2. Karşılık Giderleri (-) (4.339,84)
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) –
4. Kambiyo Zararları (-) (69,12)
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
7. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (5.533.513,78)
H . FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (6.492.707,19)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (6.492.707,19)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 40.081.515,32
I . OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.511.674,87
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları –
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.511.674,87
J . OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (675.941,10)
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) –
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (675.941,10)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 42.917.249,09
K . DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-) –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 42.917.249,09


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910558