BEYAZ: Beyaz Filo Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi’ni Satın Aldı

BEYAZ: Beyaz Filo Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi’ni Satın Aldı

21 Mayıs 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BEYAZ: Beyaz Filo Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi’ni satın aldı… Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada Edirne ilinde bulunan; Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi’nin, %100 oranında hisselerinin devir alınması ile ilgili anlaşmaya varıldığı ve devir sözleşmesinin dün (20.05.2021) imzalandığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Beyaz Filo sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BEYAZ: Beyaz Filo Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi’ni Satın Aldı

Beyaz Filo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 03.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz; Edirne İlinde bulunan, Renault ve Dacia Bayiliğinin satın alınması ile ilgili görüşmeler sonuçlanmış olup, Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi’nin, %100 oranında hisselerinin devir alınması ile ilgili anlaşmaya varılarak, devir sözleşmesi 20.05.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında resmi kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemlerinin tescili sonrasında gerekli açıklama yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. ”

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Renault ve Dacia Otomobil Markaları Yetkili Satış ve Servis Hizmeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 3.000.000 TL
Edinim Yöntemi Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih İşlemlerin 31.05.2021 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Edinme Koşulları Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı 3.000.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı 6,00 TL
Toplam Tutar 18.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) 100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 6%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 1,40%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Söz konusu şirketin satın alınması ile birlikte Firmamız bünyesinde bulunan mevcut Peugeot, Citroen ve Opel (PSA) markalarına, Renault ve Dacia (Renault Grup) da eklenmiştir. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre 2020 yılında perakende otomobil ve hafif ticari araç satışlarında PSA’nın toplam payı 13,65, Renault Grup’un payı ise %17,12’dir. Renault markası tek başına otomobil satışlarında 2020 yılının tamamını %16,21’lik piyasa payı ile lider kapatmıştır. Renault Grup’un 2021 yılının ilk 4 ayında perakende otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki toplam payı %14,76, PSA’nın toplam payı %12,82 olarak gerçekleşmiştir. Renault ve Dacia’nın da temsilcisi olduğumuz markalar arasında katılması ile birlikte, satışlarımızın önümüzdeki dönemlerde artması beklenmektedir. Yukarıda sözü edilen raporlara http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=36 adresinden ulaşılabilir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ali BARUT,Ekrem GÖRÇEKER
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 20.05.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Zorunlu değil.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937099