Banka Devlet Garantisi 2021 Mevduat Devlet Garantisi

Banka Devlet Garantisi 2021 Mevduat Devlet Garantisi

1 Ocak 2021 6 Yazar: Emine Zaman

Bir cümlelik cevap isteyenler için: Banka devlet garantisi 150 bin TL’dir. Detaylar… Banka Devlet Garantisi 2021 Mevduat Devlet Garantisi başlıklı haberimizde şu soruların tamamı cevaplanmıştır: Bankadaki Parayı Hangi Kurum Sigortalar? Bankadaki Paranın Sigortası Nasıl Yaptırılır? Banka Batarsa Paramı Kim Ödeyecek? Banka Batarsa Paramı Hangi Kurum Ödeyecek? Bankadaki Paranın Ne Kadarı Güvence Altında? Katılım Bankalarındaki Hesaplar Devlet Garantisi Altında Mı? Bütün Bankalardaki Paralar Devlet Garantisi Altında Mıdır? Devlet Garantisi Altında Olmayan Banka Var Mı? Devlet Garantisi Altında Olmayan Hesap Var Mı? Devlet Garantisi Altında Olmayan Hesaplar Hangileridir? Farklı Bankalardaki Param Devlet Garantisi Altında Mı? Bir Kişinin Tüm Bankalardaki Hesapları Devlet Garantisi Altında Mı? Bankadaki Ticari Hesap Devlet Garantisi Altında Mıdır? Dolar Hesabı Devlet Garantisi Altında Mı? Euro Hesabı Devlet Garantisi Altında Mı? Döviz Hesapları Devlet Garantisi Altında Mıdır? Altın Hesapları Devlet Garantisi Altında Mıdır? Off-Shore Hesaplar Devlet Garantisi Altında Mı? Kıyı Bankacılığı Hesapları Devlet Garantisi Altında Mı? Devlet Tahvili, Yatırım Fonu, Hazine Bonosu Devlet Garantisi Altında Mı? Ortak Hesaplar Devlet Garantisi Altında Mıdır? Ortak Hesaplara Devlet Garantisi Nasıldır? Ortak Hesaplara Devlet Garantisi Nasıldır gibi soruların cevabını yazımızda derledik.

Banka Devlet Garantisi 2021 Mevduat Devlet Garantisi 2021

Bankadaki Parayı Hangi Kurum Sigortalar?

Bankadaki parayı bankalar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na sigortalatmak zorundadır. Kamu kuruluşu olan TMSF tarafından sigorta altına alınan bankadaki hesaplar “devlet garantisi altında” demektir.

Bankadaki Paranın Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Bankadaki paranın sigortasını yaptırmak için vatandaşın yapması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Vatandaşın bankaya yatırdığı parayla ilgili olarak sigorta işlemleri ilgili banka tarafından yürütülmektedir.

Banka Batarsa Paramı Kim Ödeyecek? Banka Batarsa Paramı Hangi Kurum Ödeyecek?

Banka batarsa vatandaşın bankada bulunan parasının sigorta kapsamında bulunan kısmını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ödemektedir.

Bankadaki Paramın Ne Kadarı Güvence Altında?

Bankadaki paranın 150 bin Türk Liralık kısmı güvence altındadır.

Katılım Bankalarındaki Hesaplar Devlet Garantisi Altında Mı?

Katılım bankalarında bulunan hesaplar da devlet garantisi altındadır.

Bütün Bankalardaki Paralar Devlet Garantisi Altında Mıdır? Devlet Garantisi Altında Olmayan Banka Var Mı?

Türkiye’de faaliyet gösteren bütün bankalar devlet garantisine dahildir. Hesapların kapsam haricindeki hesaplar olmaması yeterlidir.

Bankadaki Ticari Hesap Devlet Garantisi Altında Mıdır?

Ticari amaçla kullanılan hesaplar için devlet garantisi yoktur. Bankadaki ticari hesaplar devlet garantisi altında değildir.

Devlet Tahvili, Yatırım Fonu, Hazine Bonosu Devlet Garantisi Altında Mı?

Devlet tahvili devlet garantisi altında değildir. Hazine bonosu devlet garantisi altında değildir. Hazine Bonosu devlet garantisi altında değildir.

Devlet Garantisi Altında Olmayan Hesap Var Mı? Devlet Garantisi Altında Olmayan Hesaplar Hangileridir?

Devlet garantisi altında olmayan hesap bulunmaktadır. Banka devlet garantisi altında olmayan hesaplar; ticari hesaplar, kıyı bankacılığı hesapları, bono hesapları, yatırım fonu ve piyasa ortalaması üzerinde faiz veren banka hesaplarıdır.

Farklı Bankalardaki Param Devlet Garantisi Altında Mı? Bir Kişinin Tüm Bankalardaki Hesapları Devlet Garantisi Altında Mı?

1 Kişinin farklı bankalarda hesapları olması durumunda bu hesaplarının her biri ayrı ayrı devlet garantisi altındadır. Örnek vererek açıklamak gerekirse;

1 kişinin A, B ve C bankalarında bulunan 3 farklı hesabında da mevduatı bulunması durumunda bu 3 farklı hesap için de devlet garantisi geçerlidir. Bu bankalardan birinde 150 bin Türk Lirası, diğerinde 250 bin Türk Lirası ve bir diğer bankada da 100 bin Türk Lirası bulunan kişinin; ilk bankadaki 150 bin TL’sinin tamamı, 2. Bankadaki 250 bin TL’sinin 150 bin TL’lik kısmı ve 3. Bankadaki 100 bin Türk Lirası mevduatının tamamı devlet garantisindedir. Dolayısıyla bu kişinin toplam 500 bin Türk Liralık mevduatının 400 bin Türk Lirası garanti altında olmaktadır.

Dolar Hesabı Devlet Garantisi Altında Mı? Euro Hesabı Devlet Garantisi Altında Mı? Döviz Hesapları Devlet Garantisi Altında Mıdır?

Dolar hesabı devlet garantisi altındadır. Euro hesabı devlet garantisi altındadır. Diğer tüm döviz hesapları devlet garantisi altındadır. Dolar, Euro ve diğer döviz hesaplarındaki devlet garantisi 150 bin Türk Lirası ve eşdeğerindeki tutar kadardır. 150 bin Türk Lirası’nı aşan meblağ devlet garantisi altında değildir.

Altın Hesapları Devlet Garantisi Altında Mıdır?

Altın hesapları devlet garantisi altındadır. 150 bin Türk Lirası ve eş değerindeki altın hesapları banka devlet garantisi altındadır. 150 bin Türk Lirası’nı aşan altın hesaplarının bu kısımları için devlet garantisi söz konusu değildir.

Off-Shore Hesaplar Devlet Garantisi Altında Mı? Kıyı Bankacılığı Hesapları Devlet Garantisi Altında Mı?

Kıyı bankacılığı devlet garantisi altında değildir. Off-Shore hesaplar devlet garantisi altında değildir. Ek hesap, kredili mevduat hesabı, avans hesabı ya da KMH olarak adlandırılan hesaplar hakkındaki soru ve cevaplara da buradan ulaşabilirsiniz.

Ortak Hesaplar Devlet Garantisi Altında Mıdır? Ortak Hesaplara Devlet Garantisi Nasıldır?

Ortak hesaplar devlet garantisi altındadır. Ortak hesaplarda devlet garantisini bir örnekle açıklayalım. Ortak hesapta 150 bin Türk Lirası var ise; bu tutarın tamamı devlet garantisi altındadır. Devlet, bankanın batması durumunda hesap ortakları olan 2 kişiye 75’er bin Türk Lirası ödeme yapacaktır.

Ortak hesapta 350 bin Türk Lirası var ise; devlet hesap ortaklarına 150’şer bin Türk Lirası ödeme yapacaktır. Bu durumda ortak hesaptaki mevduatın maksimum 300 bin Türk Lirası garanti altına alınabilmektedir.