ADESE: Adese Gelir Tablosu 74 Milyon TL Zarar Yazdı

ADESE: Adese Gelir Tablosu 74 Milyon TL Zarar Yazdı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ADESE: Adese gelir tablosu 74 milyon TL zarar yazdı! Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Adese’nin gelir tablosu net -73,887,848.22 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Adese kimin ortaklık yapısı nasıl ne iş yapar buradan göz atılabilir.

ADESE: Adese Gelir Tablosu 74 Milyon TL Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

adese-adese-gelir-tablosu-74-milyon-tl-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

ADESE ALISVERIS MERK.TIC.A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
( Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.)

31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 221,919,563.28
1. Yurtiçi Satışlar 172,136,962.25
2. Yurtdışı Satışlar 4,846,239.99
3. Diğer Gelirler 44,936,361.04
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1,170,063.23
1. Satıştan İadeler (-) 1,170,063.23
2. Satış İskontoları (-) 0.00
3. Diğer İndirimler (-) 0.00
C- NET SATISLAR 220,749,500.05
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 168,257,977.82
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-) 0.00
2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-) 167,787,450.06
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 470,527.76
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 0.00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 52,491,522.23
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 126,039,770.71
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 101,687,784.75
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 24,351,985.96
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -73,548,248.48
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 21,785,465.95
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0.00
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0.00
3. Faiz Gelirleri 14,810,495.27
4. Komisyon Gelirleri 0.00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 179,328.00
6. Menkul Kıymet Satış Karları 0.00
7. Kambiyo Karları 5,288,308.42
8. Reeskont Faiz Gelirleri 0.00
9. Enflasyon Duzeltmesi Karları 0.00
10. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 1,507,334.26
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 8,893,076.49
1. Komisyon Giderleri 0.00
2. Karşılık Giderleri 561,526.73
3. Menkul Kıymet Satış Zararları 0.00
4. Kambiyo Zararları 8,331,549.76
5. Reeskont Faiz Giderleri 0.00
6. Enflasyon Duzeltmesı Zararları 0.00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0.00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 17,129,826.95
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 17,129,826.95
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -77,785,685.97
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 7,486,257.88
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0.00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 7,486,257.88
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 3,588,420.13
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0.00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 0.00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 3,588,420.13
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -73,887,848.22
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜM.KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -73,887,848.22


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910500