Tüketici Güven Endeksi Nedir Nasıl Hesaplanır?

Tüketici Güven Endeksi Nedir Nasıl Hesaplanır?

4 Mayıs 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Tüketici güven endeksi tüketicinin maddi durumunu ve ekonomik beklentilerini göstermektedir. Bu kapsamda bir örneklem oluşturulup bir takım sorular yöneltilmektedir. Bu haberimizde tüketici güven endeksi nedir tüketici güven endeksi nasıl hesaplanır sorularının cevaplarını ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.

Tüketici Güven Endeksi Nedir Nasıl Hesaplanır?

Tüketici Güven Endeksi Nedir?

Tüketici güven endeksi tüketicinin şahsi maddi durumunu ve genel ekonomiye ilişkin durum değerlendirmesini ölçmeye yarayan bir göstergedir. Bunun yanı sıra tüketici güven endeksi ile tüketicinin ekonomide gelecek dönem beklentilerini ve yakın dönemdeki harcama ve tasarruf eğilimlerini de ölçmeye yarar. Yani ekonominin halk tabanından incelenmesini sağlamaktadır. Tüketici güven endeksi bütün ülkelerde ekonomideki gelişmeleri yakından takip etmek amacı ile kullanılan bir göstergedir.

Tüketici güven endeksi hesaplanırken, bir örneklem belirlenir. Belirli bir sayıdan oluşan örnekleme hazırlanan sorular sorulur. Söz konusu sorular tüketicini maddi durumunu, ülke ekonomisine ilişkin görüşlerine ilişkindir. Soruların kategorisi şu şeklide sıralanabilir: tüketicinin şahsi maddi durumu, genel ekonomi ve harcama ve tasarruf eğilimleri. Tüketiciye söz konusu kategoriler kapsamında, 12 aylık geliri, ilerleyen 12 aylık dönem için gelir beklentisi, üç aylık dönemde borç kullanma potansiyeli, son bir yıllık süreçteki ülke ekonomisi hakkındaki görüşleri, tasarruf eğilimleri, tüketici fiyatlarındaki değişim beklentisi, ilerleyen 12 aylık süreçte dayanıklı tüketim mallarından alma eğilimi vb. gibi sorular sorulmaktadır.

Tüketici Güven Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Tüketici güven endeksi her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen sorular tüketicilere yöneltilerek verilen cevaplar negatif ve pozitif olarak yüzdelendirilir. Pozitif cevap veren tüketicilerin yüzdesinde negatif cevap veren tüketicilerin yüzdesi çıkartılarak farkı alınır. Söz konusu farka 100 eklenerek tüketici yayıla endeksleri elde edilir ve bu endekslerin aritmetik ortalaması alınarak tüketici güven endeksi hesaplanır.

Tüketici Güven Endeksi Nasıl Yorumlanır?

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 puan arasında değerler almaktadır. 100 üzerindeki değerler ülke ekonomisi için iyimser tahminleri, 100 puan altındaki değerler ise kötümser tahminleri göstermektedir.

Tüketici Güven Endeksi Çeşitleri

Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı tüketici güven endeksi bulunmaktadır. Küresel piyasalarda ise Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ve Conference Board Tüketici Güven Endeksi en güvenilir ve en çok takip edilen tüketici güven endekslerindendir.

Son yayımlanan ABD tüketici güven endeksi için buraya göz atabilirsiniz.