RTALB: RTA 2021 Yılında Temettü Dağıtmayacak Kârı Yatırıma Ayıracak

RTALB: RTA 2021 Yılında Temettü Dağıtmayacak Kârı Yatırıma Ayıracak

13 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

RTALB: RTA 2021 yılında temettü dağıtmayacak kârı yatırıma ayıracak… RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nden kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada; şirketin 2020 yılında elde ettiği karın önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirket’in mali yapısının güçlü tutulması için kar payı dağıtılmamasına karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca RTA sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

RTALB: RTA 2021 Yılında Temettü Dağıtmayacak Kârı Yatırıma Ayıracak

RTA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2010 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 60.933.239,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 13.765.470,97 TL kar edilmesine karşılık, Şirketimiz’in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere “Kâr Dağıtım Teklifi”nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirket’in mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2020 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar vermiştir. ”

Özet Bilgi
Kar Dağıtım Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
02.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.05.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923571