ECILC Hisse Yatırımcısına 2021 Temettü Ödemesi Başlıyor

ECILC Hisse Yatırımcısına 2021 Temettü Ödemesi Başlıyor

13 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ECILC hisse yatırımcısına 2021 temettü ödemesi başlıyor… EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada 2020 yılında elde edilen net kar üzerinden yapılacak kar payı dağıtımının 2021 yılı Nisan ayının 26’sı itibari ile başlayacağı belirtildi. Haberimiz devamında şirketin kar payı ödemeleri hakkında detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Eczacıbaşı Kartal Arazisi açıklaması haberi için de buraya göz atılabilir.

ECILC Hisse Yatırımcısına 2021 Temettü Ödemesi Başlıyor

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu’nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 26 Nisan 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. ”

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen): 04.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih: 04.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih: 04.2021

“ Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak varsayılmıştır.

Yönetim Kurulumuz’un 27 Ekim 2020 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki %2,99664’lük payımızın satılması sonucunda oluşan hisse satış karının %75’lik kısmı olan 384.778 TL’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu tutar, tablodaki “Yasal Kayıtlara Göre” kolonundaki Yasal Dönem Karı (%5 genel kanuni yedek akçe hesabına esas alınan)’na dahil edilmiş, ilgili istisna kazancı tutarı fon hesabına çekildiğinden yasal kayıtlara (VUK) göre yapılan sonraki hesaplamalarda dikkate alınmamıştır. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
685.260.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
113.059.524
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
385.941.000
475.820.572
4. Vergiler ( – )
63.852.000
58.952.842
5. Net Dönem Kârı
322.089.000
416.867.730
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
20.843.387
20.843.387
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
301.245.613
395.639.566
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
301.245.613
395.639.566
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
100
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
301.245.713
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
150.757.200
150.757.200
* Nakit
150.757.200
150.757.200
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
11.649.420
11.649.420
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
138.838.993
233.232.946
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927432