Altın Nasıl Erir Kral Suyu Nedir Kral Suyu Ne İşe Yarar?

Altın Nasıl Erir Kral Suyu Nedir Kral Suyu Ne İşe Yarar?

14 Ocak 2020 2 Yazar: Emine Zaman

Altın, bilindiği üzere en değerli metaller arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra altın, yüzyıllar boyunca hiçbir madde ile tepkimeye girmez ve eritilemez bir maden olarak düşünüldü. Zira altını çözebilen, eritebilen herhangi bir çözelti bulunamamıştı. Ta ki İslam Alimlerinden olan Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân “Kral Suyunu” bulana kadar. Altın nasıl erir kral suyu nedir kral suyu ne işe yarar daha yakından bakalım…

Altın Nasıl Erir Kral Suyu Nedir Kral Suyu Ne İşe Yarar?

Kral suyu; nitrik asit ile hidroklorik asidin karışımından elde edilen çok güçlü bir asittir. Bu karışım altın ile tepkimeye girebilen bir asit karışımıdır. Bu asit altını eritebilecek güçte olduğundan kral suyu olarak adlandırılmıştır. Aynı zamanda platin ile de tepkimeye girebilir. Bu açıdan kral suyunun bulunması kimyada dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Kral suyunun Latince adı Aqua Regia’dır.

Kral Suyunu Kim Buldu?

Tek başlarına altını çözemeyen asitlerin bir araya geldiklerinde altını çözebilmelerini Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân bulmuştur. 721 ile 815 yılları arasında yaşayan Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân kimya, astroloji, matematik, eczacılık, felsefe, fizik ve müzik gibi alanlarda çalışmalar yapmış tam bir entelektüeldir. Devrini aşan bir bilgiye, görüşe, düşünceye ve kafa yapısına sahip olan Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân simyanın babası olarak bilinir. Bu nedenle simyanın babası kimdir sorusunun cevabı da Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân’dır. Batı dünyasında “Geber” namı ile tanınmaktadır.

Hayyan; kral suyunun yanı sıra; sitrik asit, asetik asit, tartarik asit ve arsenik tozunun da mucididir. Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân’ın Kitap al-Kimya adlı bir eseri vardır ki; kimya ve simya ile ilgilenenlere yüzyıllar boyunca ilham vermiştir, yol göstermiştir. Simyanın babası Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân’ın Kitap al-Kimya isimli eseri 12. yüzyılda Latinceye de çevrilmiştir. Sadece Kimya alanında değil, yukarıda saydığımız pek çok ilim alanında 400’den fazla eser verdiği bilinse de; maalesef günümüze ancak 20 kadar eseri intikal etmiştir.

Batılı kaynaklar, Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân’dan tam 10 asır sonra dünyaya gelmiş olan Fransız kimyacı Antoine Lavoisier’i “Kimyanın Babası” olarak niteleseler ve yazılı kaynaklara bu şekilde geçirseler de; tarihin inkar edemeyeceği gerçek şunu söyler: Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân simyanın babası olduğu gibi, kimyanın da babasıdır. Zira “kimya” sözcüğü dahi, Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân’ın Kitap al-Kimya isimli eserinden sonra batıda bilinmeye başlanmıştır.

Kral Suyu Ne İşe Yarar?

Kral suyu altının ve platinin eritilebilmesinde kullanılır. Altının işlenmesinde, saflığının ölçülmesinde, altına karışmış diğer metallerin ayrılmasında kullanılan çok önemli bir asittir. Kimyagerler ve kimya ile uğraşanların yanı sıra; kuyumculuk, pırlantacılık ve sarraflık mesleği ile uğraşanlar için de olmazsa olmaz bir asit bileşenidir. Altın nasıl çıkartılır ve altın nasıl bulunur ile ilgili içeriğimize buradan göz atabilirsiniz.