Ziraat Katılım Varlık Kiralama Kimin ve Ne İş Yapar?

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Kimin ve Ne İş Yapar?

28 Ekim 2020 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu izni kapsamında 22 Ocak 2016 tarihinde kurulmuştur. Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş’nin sahibi Ziraat Katılım Bankası’dır. Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Katılım Varlık Kiralama Şirketi’ni 50.000 TL’lik ödenmiş sermaye ile kurmuştur. Firma; varlık kiralama, kira sertifikası vb. alanlarda faaliyet göstermektedir. Ziraat Katılım Varlık Kiralama kimin ve ne iş yapar sorularına kısaca cevap verdikten sonra şirket hakkında detaylı bilgilere geçelim.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Kimin ve Ne İş Yapar?

ZKB Varlık Kiralama olarak da bilinen Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş; katılım bankacılığı sektörüne uygun olarak “faizsiz kazanç” anlayışıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda varlık kiralama sektöründe faaliyet göstererek varlık sahiplerinin kiralama üzerinden gelir elde etmelerine aracılık sağlamaktadır. ZKB Varlık Kiralama şirketinin en önemli araçlarından biri “kira sertifikası” ve bunların ihracıdır.

Kira sertifikası nedir sorusuna Kira Sertifikaları Tebliği’nde yer alan ifade ila cevap vermek gerekirse; “Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymettir.”

Yine aynı tebliğde kira sertifikası türleri de detaylı olarak bahsedilmiştir. Detaylara inmeden kira sertifikası türleri kısaca şu şekilde sıralanabilir ve açıklanabilir:

Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası (İjara olarak da bilinir): Şirketlere ya da üçüncü kişilere kiralanmak yahut Varlık Kiralama Şirketleri (VKŞ) adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ile hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarına denir.

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası (Vekalet): Kaynak kuruluşa ait varlık yahut hakların mülkiyeti devredilmeksizin vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere Varlık Kiralama Şirketi lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde Varlık Kiralama Şirketi’ne aktarılması amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarına denir.

Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası (Murabaha diye de bilinir): Bir varlık yahut hakkın Varlık Kiralama Şirketi tarafından satın alınarak fon kullanıcı şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık ya da hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarına denir.

Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası (Mudaraba – Muşaraka): Varlık Kiralama Şirketi’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç ettiği kira sertifikalarına denir.

Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası (İstisna): Varlık Kiralama Şirketi’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına akdedilecek bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarına denir.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama İletişim ve Diğer Bilgileri

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş’nin kamuoyuna açık şekilde deklare ettiği bilgiler ve iletişim kanalları aşağıdaki gibidir.

 • ZKB Varlık Kiralama Ticaret Unvanı: ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
 • ZKB Varlık Kiralama Vergi Dairesi Numarası: 9980817224
 • ZKB Varlık Kiralama Mersis Numarası: 0998081722400011
 • ZKB Varlık Kiralama Adresi: HOBYAR EMİNÖNÜ MAH. HAYRİ EFENDİ CAD. BAHÇEKAPI NO:12 P.K. 34112 FATİH/İSTANBUL
 • ZKB Varlık Kiralama Ödenmiş Sermaye: 50.000- TL
 • ZKB Varlık Kiralama Ortaklık Yapısı: %100, ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
 • ZKB Varlık Kiralama Adres: Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: 12 P.K. 34112 Fatih / İstanbul
 • ZKB Varlık Kiralama Tel: 0 212 404 13 08 / 0212 404 13 19
 • ZKB Varlık Kiralama Faks: 0 212 404 10 83
 • ZKB Varlık Kiralama Hisse Kodu: ZKBVK
 • ZKB Varlık Kiralama Resmi Web Sitesi: https://www.zkbvks.com.tr/