YYAPI YGYO: Yeşil Yapı Yeşil GYO’ya 20 Milyon Liralık Gayrimenkul Sattı

YYAPI YGYO: Yeşil Yapı Yeşil GYO’ya 20 Milyon Liralık Gayrimenkul Sattı

29 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

YYAPI YGYO: Yeşil Yapı Yeşil GYO’ya 20 milyon liralık gayrimenkul sattı! Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’ne; 20.605.000 TL bedelle İstanbul ili Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parsel ile 2947 Ada 49 parsellerdeki toplam 1.196 m2 bağımsız bölüm satışı gerçekleştirildiği açıklandı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yeşil Yapı Endüstrisi sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

YYAPI YGYO: Yeşil Yapı Yeşil GYO’ya 20 Milyon Liralık Gayrimenkul Sattı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün almış olduğu kararla;

İnnovia 3 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parseldeki 8 adet, İnnovia 2 projesine kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2947 Ada 49 parseldeki 2 adet, 10 adet bağımsız bölümün (toplamda 1.196 m2 10 adet bağımsız bölüm), Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye KDV hariç 20.605.000 TL bedelle satımına, söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre;

a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 3,66

b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 4,86

c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 523,99 olup,

Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan “Önemlilik Kriteri” çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, Oy birliği ile karar verildi.

Kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz. ”

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü İstanbul ili Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parsel ile 2947 Ada 49 parsellerdeki toplam 1.196 m2 bağımsız bölüm.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Toplam Satış Bedeli 20.605.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) 4,86%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) 8,85%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 3,66%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) 27,46%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) 3,50%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 523,99%
Satış Koşulları Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 26.03.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı 892.959 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Karşı Taraf Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği İlişkili taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı Ayrılma hakkı doğmuyor.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Emsal karşılaştırma yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası 15.01.2021 tarih ve 2021_0060 ile 2021_0061 nolu değerleme raporları
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar 20.605.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Yoktur.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921268