YYAPI: Yeşil Yapı Gelir Tablosu 17 Milyon TL Kar Yazdı!

YYAPI: Yeşil Yapı Gelir Tablosu 17 Milyon TL Kar Yazdı!

25 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

YYAPI: Yeşil Yapı gelir tablosu 17 milyon TL kar yazdı! Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi’nin vergi dairesine sunduğu geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu incelendiğinde net 16.965.824,76 TL kar elde ettiği görülüyor. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yeşil Yapı kimin ne iş yapar buradan göz atılabilir.

YYAPI: Yeşil Yapı Gelir Tablosu 17 Milyon TL Kar Yazdı!

Yeşil Yapı’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

yyapi-yesil-yapi-gelir-tablosu-17-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine
sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Cari Dönem
31.12.2020
A. BRÜT SATIŞLAR 582.589,54
1 Yurtiçi Satışlar 504.811,88
2 Yurtdışı Satışlar
3 Diğer Gelirler 77.777,66
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) –
1 Satıştan İadeler ( – ) –
2 Satıştan İskontolar ( – )
3 Diğer İndirimler ( – )
C. NET SATIŞLAR 582.589,54
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (208.667,62)
1 Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) (-)
2 Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) –
3 Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) (208.667,62)
4 Diğer Satışların Maliyeti ( – ) (-)
BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI 373.921,92
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) (2.812.737,45)
3 Genel Yönetim Giderleri (-) (2.812.737,45)
FAALİYET KARI/ZARARI (2.438.815,53)
F. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 12.130.108,55
1 İştiraklerden Temettü Gelirleri
3 Faiz Gelirleri 7.393.290,36
5 Konusu Kalmayan Karşılıklar
6 Menkul Kıymet Satış Karları
7 Kambiyo Karları 4.736.818,19
8 Reeskont Faiz Gelirleri
10 Diğer Olağan Gelir ve Karlar –
G. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) (1.121.554,77)
1 Komisyon Giderleri (-)
2 Karşılık Giderleri (-)
3 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4 Kambiyo zararları (-) (1.121.554,77)
5 Reeskont Faiz Gideri (-)
7 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (13.951.153,86)
1 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (13.951.153,86)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (5.381.415,61)
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 22.347.240,37
2 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 22.347.240,37
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR –
2 Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) –
3 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) –
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 16.965.824,76
Vergiler –
NET DÖNEM KARI/ZARARI 16.965.824,76


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910616