YUNSA: Yünsa Temettü Dağıtımı 2021 Nisan Ayında Başlayacak

YUNSA: Yünsa Temettü Dağıtımı 2021 Nisan Ayında Başlayacak

30 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

YUNSA: Yünsa temettü dağıtımı 2021 Nisan ayında başlayacak! Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 döneminde elde edilen net kar uyarınca yapılacak kar payı ödemelerinin 1 Nisanın 2021 itibari ile başlayacağı ifade edildi. Yapılacak kar payı ödemelerinin nakit olarak gerçekleştirileceği öğrenildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yünsa sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

YUNSA: Yünsa Temettü Dağıtımı 2021 Nisan Ayında Başlayacak

Yünsa’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirket Yönetim Kurulu’nun sunduğu kar dağıtımı yazılı teklifi önergesi doğrultusunda; Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 10.013.838 TL net dönem karından geçmiş yıl zararları, genel kanuni yedek akçe ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan brüt 10.013.838 TL kar payına ilave, 1.824.906 TL Geçmiş Yıl Karından, 11.230.753 TL Özel Fonlardan, 930.503 TL ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanarak, ortaklara dağıtılacak toplam 24,000,000 TL brüt kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan “Kar Dağıtım Tablosu” çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
29.160.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
10.678.392
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
12.898.745
52.563.574
4. Vergiler ( – )
2.884.907
5. Net Dönem Kârı
10.013.838
52.563.574
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
10.013.838
52.563.574
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
10.013.838
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
500.691,9
* Nakit
500.691,9
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
23.499.308,1
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.349.930,81
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
42.549.736
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
16.336.092,81
16.336.092,81

 

Karar Tarihi
03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921515