YUNSA: Yünsa Gelir Tablosu Kar Yazdı

YUNSA: Yünsa Gelir Tablosu Kar Yazdı

11 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

YUNSA: Yünsa gelir tablosu kar yazdı! Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 52.560.147,62 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yünsa kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

YUNSA: Yünsa Gelir Tablosu Kar Yazdı

Yünsa’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

yunsa-yunsa-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco-kar-payi

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, semaye piyasası
mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

YÜNSA A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ

A BRÜT SATIŞLAR 319.491.760,30
1 Yurtiçi Satışlar 149.734.236,54
2 Yurtdışı Satışlar 167.483.255,82
3 Diğer Gelirler 2.274.267,94
B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -3.007.417,98
1 Satiştan İadeler (-) -2.199.981,00
2 Satış İskontoları (-) 0,00
3 Diğer İndirimler (-) -807.436,98
C NET SATIŞLAR 316.484.342,32
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -213.785.399,50
1 Satılan Mamuller Maliyeti -213.196.774,20
2 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 0,00
3 Satılan Hizmet Maliyeti 0,00
4 Diğer Satışların Maliyeti -588.625,30
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 102.698.942,82
E FAALİYET GİDERLERİ -45.525.857,86
1 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri -1.760.049,57
2 Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri -32.710.787,06
3 Genel Yönetim Giderleri -11.055.021,23
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 57.173.084,96
F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 36.198.006,33
1 İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2 Bağli Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3 Faiz Gelirleri 960.317,87
4 Komisyon Gelirleri 0,00
5 Konusu Kalmayan Karşiliklar 152.307,25
6 Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7 Kambiyo Karları 33.149.368,40
8 Reeskont Faiz Gelirleri 1.501.829,17
9 Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 434.183,64
G DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR -53.423.787,77
1 Komisyon Giderleri 0,00
2 Karşılık Giderleri -334.153,15
3 Menkul Kıymet Satış Zararları 0,00
YÜNSA A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ
4 Kambiyo Zararları -51.299.058,80
5 Reeskont Faiz Giderleri -1.010.129,84
6 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar -780.445,98
H FİNANSMAN GİDERLERİ -7.834.905,41
1 Kisa Vadeli Borçlanma Giderleri -7.834.905,41
2 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 32.112.398,11
I OLAĞAN DIŞI GELİRLER VE KARLAR 45.347.664,63
1 Önceki Dönem Gelir Ve Karları 79.804,24
2 Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar 45.267.860,39
J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -24.899.915,12
1 Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları -19.155.904,13
2 Önceki Dönem Gider Ve Zararları -168.387,01
3 Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar -5.575.623,98
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 52.560.147,62
K Dönem Kari Vergi Diğ.Yasal Yükm.Karşılık 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 52.560.147,62
52.560.147,62
0,00


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910119