YKSLN: Yükselen Çelik’e SPK Onayı

YKSLN: Yükselen Çelik’e SPK Onayı

1 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

YKSLN: Yükselen Çelik’in; 125.000.000 TL çıkarılmış sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı 152.500.000 TL’den 600.000.000 TL’ye çıkarması ve kayıtlı sermaye tavanı süresini 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatması için şirket esas sözleşmesindeki tadilinin SPK tarafından onaylandığı açıklandı. Detayları haberimiz devamında bulabilir, Yükselen Çelik kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

YKSLN: Yükselen Çelik’e SPK Onayı Açıklaması

Yükselen Çelik Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 125.000.000 TL çıkarılmış sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL’den 600.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Ve Süresi” başlıklı 8. Maddesinin, Şirket’in büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyen dönemlerde Yönetim Kurulu üye sayısında artış yapılmasına ihtiyaç duyulabilecek olması nedeniyle ve SPK’nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’ne ve TTK’nın 378. Maddesi’ne uyum sağlanması amacıyla tadil edilmesi için 25.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru 28.01.2021 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır.

İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilerek, alınan görüş ve izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. ”