YKSLN: Yükselen Çelik Yönetiminde Hisse Alım Satımı

YKSLN: Yükselen Çelik Yönetiminde Hisse Alım Satımı

7 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

YKSLN: Yükselen Çelik yönetiminde hisse alım satımı… Yükselen Çelik Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk’e ait olan paylardan 8.750.000 adet payın şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk tarafından satın alınacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca YKSLN haberleri için de buraya göz atılabilir.

YKSLN: Yükselen Çelik Yönetiminde Hisse Alım Satımı

Yükselen Çelik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk, Şirketimiz ortaklarından Yüksel Göktürk’e ait olan paylardan 8.750.000 adet payı satın almak üzere 07.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulumuza başvurmuştur.

Bu kapsamda 07.06.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararıyla; Şirket ortaklarından Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk’ün sahibi olduğu payların içinden 2.200.704 adet A grubu ve 6.549.296 adet B grubu olmak üzere toplam 8.750.000 adet payın Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk’e, tarafların aralarında anlaştığı tutar karşılığında satış yoluyla devir edilmesine karar verilmiştir. Ekte pay alım işlemi öncesi ve sonrası ortaklık yapısına yer verilmiştir.

07.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu inceleme ve değerlendirme neticesinde:

1) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi incelenerek ilgili pay satışının gerçekleşmesine izin verilmiştir.

2) A grubu payların devrinde öncelikli alım hakkı bulunan diğer A grubu pay sahiplerinden görüş alınarak bahsi geçen pay satışına herhangi bir itirazlarının olmadığı tespit edilmiştir.

3) Ekteki tablolarda belirtildiği üzere Şirketin birlikte hareket eden hakim ortakları konumundaki Göktürk Ailesi’nin toplam pay adedinde veya ortaklık ile oy hakkı içerisindeki toplam yüzdesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca devir işlemi öncesinde veya sonrasında ortaklık içerisinde hiçbir şahsın tek başına münferit olarak hakim ortak olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, ekte yer alan yeni ortaklık yapısına göre Şirketimizin halka açıklık oranında veya hakim ortak konumundaki Göktürk Ailesi’nin toplam paylarının miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. “


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940346