YKSLN: Yükselen Çelik Yeni Yatırım İle Kapasite Artıracak

YKSLN: Yükselen Çelik Yeni Yatırım İle Kapasite Artıracak

20 Eylül 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

YKSLN: Yükselen Çelik yeni yatırım ile kapasite artıracak… Yükselen Çelik Anonim Şirketi tarafından bugün (20 Eylül 2021 Pazartesi) yapılan açıklamada; şirketin büyüyen ticaret hacmini desteklemek için yeni bir çelik servis merkezi yatırımı yapmak ve bu kapsamda önümüzdeki 36 aylık süre içerisinde ilgili yatırımı faaliyete geçirerek %100 civarında ek bir kapasite artışı sağlamak üzere Yönetim Kurulu kararı alındığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yükselen Çelik kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

YKSLN: Yükselen Çelik Yeni Yatırım İle Kapasite Artıracak

Yükselen Çelik Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 17.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirketimizin büyüyen ticaret hacmini desteklemek adına Kocaeli bölgesinde yer alan organize sanayi bölgelerinden herhangi birinde yeni bir çelik servis merkezi yatırımı yapması ve bu kapsamda önümüzdeki 36 aylık süre içerisinde ilgili yatırımı faaliyete geçirerek %100 civarında ek bir kapasite artışı sağlanması amacıyla;

1) 5 dönüm civarında ve çelik servis merkezi kurulumuna uygun; azami 20 Milyon TL tutarında bir sanayi arsası alınmasına;

2) İlgili arsa üzerine azami 40 Milyon TL tutarında (inşaat, yapı, makina, ekipman, vb. dahil) yatırım yapılarak mevcut tesislerimize ilave modern yeni bir çelik servis merkezi kurulmasına;

3) Bu kapsamda toplam azami 60 milyon TL tutarında yatırım bütçesinin şirket kaynaklarından veya finans kurumlarından alınacak kredi ile finanse edilmesine;

4) Bu kapsamda şirketi temsilen arsa alımı, inşaat ve yatırım harcamalarının yapılması ve finansman ihtiyacının karşılanması için şirketimizin İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk’ün münferiden yetkilendirilmesine;

Oy birliğiyle karar verildi.

2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu’nda, Şirketimizin 2021 yılsonu satış gelirinin 282,7 Milyon TL civarında olacağı öngörülmüştü. Ve yine aynı raporda Şirketimizin 500 Milyon TL satış gelirini aşması için 2024 yılının sonu işaret edilmişti. Bu kapsamda Şirketimiz halka arzdan elde ettiği nakit kaynağın %30’luk kısmı ile %300 kapasite artışına gitmiş ve yatırımların tamamlanmasıyla kapasitesini 4 katına çıkarmıştı.

2021 yılında ortaya çıkan yeni durumla birlikte; Şirketimiz faaliyet alanlarında pazar payını ve beraberinde satış gelirleri ile Net Karını (hem TL hem de döviz cinsinden) dikkate değer biçimde arttırmıştır. Bu bağlamda Şirketimizin fiyat tespit raporunda yer alan 2024 yılı hedeflerine, 2021 yılının sonunda (3 yıl erken) ulaşması veya çok yaklaşması söz konusu olabilir. Bu büyümenin önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirliği açısından yukarıda bahsi geçen yatırım önem arz etmektedir. 4 katına çıkarılmış olan kapasitemizin bu yeni yatırımın tamamlanmasıyla yeniden 2 katına çıkarılması mümkün olacaktır.

Öngörülenden hızlı büyüyen Şirketimizin orta/uzun vadede büyümesini sürdürebilmesi için ilgili yatırım kararı alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. ”