YKSLN: Yükselen Çelik İhaleye Yeni Teklif Vermeyecek

YKSLN: Yükselen Çelik İhaleye Yeni Teklif Vermeyecek

22 Ağustos 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

YKSLN: Yükselen Çelik ihaleye yeni teklif vermeyecek… Yükselen Çelik Anonim Şirketi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada; imalat sanayinde faaliyet gösteren özel bir şirketin (“Alıcı”) 40-55 Milyon TL tutarındaki çelik alım ihalesine teklif verildiği belirtilmişti. Şirketten dün yapılan KAP bildirimi ile söz konusu ihale sürecinin şirket karlılığına uygun olmayan şekilde geliştiği ve bu nedenle yeni teklif verilmeyeceği beyan edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca YKSLN haberleri için de buraya göz atılabilir.

YKSLN: Yükselen Çelik İhaleye Yeni Teklif Vermeyecek

Yükselen Çelik Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“ 17.08.2021 tarihinde imalat sanayinde faaliyet gösteren özel bir şirketin (“Alıcı”) 40-55 Milyon TL tutarındaki çelik alım ihalesine teklif verdiğimizi açıklamıştık. Yine aynı açıklamada hedeflenen kar marjının altında oluşabilecek teklifler ile marjlarımızı aşağı çekecek bir rekabet ortamına girilmeyeceği tarafımızca beyan edilmişti.

İlgili ihale kapsamında birinci turda Şirketimizin vermiş olduğu teklifin, verilen çok sayıda teklif arasından, ilk ikiye kalarak ikinci tura kalmaya hak kazandığı tarafımıza iletilmiştir. İkinci turda Şirketimizle birlikte ilk ikiye kalan firmalardan daha rekabetçi yeni bir teklif vermeleri talep edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz hedeflenen kar marjlarından kısmen feragat ederek ikinci teklifini daha rekabetçi olacak şekilde 20.08.2021 tarihinde yazılı olarak Alıcı’ya sunmuştur. İkinci tur tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında; tarafımıza yapılan sözlü beyanda, Alıcı’nın daha rekabetçi üçüncü bir teklif istediği ve ardından karşılıklı eksiltme usulü bir tur daha yapabileceği ifade edilmiştir.

Şirketimiz ortaya çıkan bu gelişmeler kapsamında ilgili ihale sürecini devam ettirmeme ve verilen son teklifi değiştirmeme kararı aldığını Alıcı’ya sözlü olarak beyan etmiştir.

2021 yılının ilk yarısında %22,4 olarak gerçekleşen brüt kar marjımız dikkate alındığında; Alıcı’nın taleplerinin Şirketimizce kabul edilmesi halinde ilgili ihale kapsamında ortaya çıkacak potansiyel brüt kar marjının azami %5 olabileceği ve bu bağlamda Şirketimizin 2021 yılının ikinci yarısında marjlarının olumsuz etkileneceği dikkate alınarak ilgili ihale süreci Şirketimizin tek taraflı kararıyla Şirketimiz açısından son bulmuştur. Şirketimiz 2021 yılının birinci yarısında cirosunu %218 arttırarak satış gelirlerini 3,2 katına çıkarmıştır. Ve bunu yaparken brüt kar marjımızda bir eksilme olmadığı gibi dikkate değer bir artış söz konusu olmuştur. Şirketimizin kaynaklarının daha verimli ve daha karlı şekilde kullanılması adına bahsi geçen ihalenin kazanılmasının Şirketimiz menfaatlerine olmadığı görüşünden yola çıkarak ilgili Alıcı’ya ek bir teklif verilmeyecektir.

Bununla birlikte Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde açıklamış olduğu ‘Finansal Sonuç Bülteni’nde yer alan; 2021 yılsonu muhtemel verilerimizde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

17.08.2021 tarihindeki duyurumuzda Şirketimizin menfaatleri gereği ihale sonuçlanana kadar ticari sır kapsamında olması nedeniyle Alıcı’nın adı tarafımızca açıklanmamıştı. Gelinen bu noktada Alıcı’nın adının saklı tutulmasının gerekliliği ortadan kalktığı için bahsi geçen Alıcı Yılmaz Redüktör Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin unvanı yukarıdaki tabloda açıkça beyan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959878