YKSLN: Yükselen Çelik Gelir Tablosu Kar Yazdı

YKSLN: Yükselen Çelik Gelir Tablosu Kar Yazdı

4 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

YKSLN: Yükselen Çelik gelir tablosu kar yazdı! Yükselen Çelik Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 23.035.467,48 TL kar kaydetti. Yükselen Çelik’in gelir tablosu detaylı şekilde haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yükselen Çelik sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

YKSLN: Yükselen Çelik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

yksln-yukselen-celik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
CARİ DÖNEM
01.01.2020 – 31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 196.441.026,29
1. Yurtiçi Satışlar 192.476.063,46
2. Yurtdışı Satışlar 3.700.138,05
3. Diğer Gelirler 264.824,78
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 2.270.514,17
1. Satıştan İadeler (-) 1.802.443,19
2. Satış İskontoları (-) 468.070,98
3. Diğer İndirimler (-)
C- NET SATIŞLAR 194.170.512,12
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 150.229.047,29
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 150.229.047,29
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 43.941.464,83
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 15.045.826,69
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 7.568.259,97
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 7.477.566,72
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 28.895.638,14
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 6.847.285,20
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz Gelirleri 948.542,38
4. Komisyon Gelirleri
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 105.253,28
6. Menkul Kıymet Satış Karları 66.241,86
7. Kambiyo Karları 5.711.752,26
8. Reeskont Faiz Gelirleri
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 15.495,42
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 11.646.133,01
1. Komisyon Giderleri
2. Karşılık Giderleri 126.509,61
3. Menkul Kıymet Satış Zararları
4. Kambiyo Zararları 11.519.623,40
5. Reeskont Faiz Giderleri
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1.247.411,53
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 583.507,71
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 663.903,82
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 22.849.378,80
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 485.518,14
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 485.518,14
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 299.429,46
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 299.429,46
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 23.035.467,48
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 23.035.467,48

Gelir Tablomuz Geçici Vergi Beyannamemiz ekinde vergi dairesine sunulmuş olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909432