YKSLN: Yükselen Çelik 2022 Temettü Ödemesi Temmuz’da

YKSLN: Yükselen Çelik 2022 Temettü Ödemesi Temmuz’da

10 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

YKSLN: Yükselen Çelik 2022 temettü ödemesi Temmuz’da… Yükselen Çelik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından alınan 2021 yılı karından kar payı dağıtımı kararı genel kurul onayından da geçti. Buna göre; 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin net karın, 3.578.018,09 TL tutarındaki kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 2021 yılına ait net dağıtılabilir dönem karından 21.000.000,00 TL’nin brüt nakit kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, kalan kar tutarının geçmiş yıllar karları hesabına eklenmesine, nakit dağıtılacak kar payının 05.07.2022 tarihinde pay sahiplerine ödenmesine yönelik alınan karar resmileşti. Haberimiz devamında firmadan konu hakkında yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer şirket haberleri için de buraya göz atılabilir.

YKSLN: Yükselen Çelik 2022 Temettü Ödemesi Temmuz’da

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde, Şirketimizin Net Dönem Karı Vergi Usul Kanunu’na göre 71.560.361,81 TL olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hesaplanmış olan Genel Kanuni Yedek Akçe (3.578.018,09 TL) tutarının ayrılması ve ilgili mali dönem vergilerinin düşülmesinin ardından, 67.982.343,72 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. İlgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra “bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı” 68.067.167,72 TL olmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.03.2022 tarihli kararı ile, 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin net karın, 3.578.018,09 TL tutarındaki kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 2021 yılına ait net dağıtılabilir dönem karından 21.000.000,00 TL’nin brüt nakit kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, kalan kar tutarının geçmiş yıllar karları hesabına eklenmesine, nakit dağıtılacak kar payının 05.07.2022 tarihinde pay sahiplerine ödenmesine, kar payı dağıtımı hususunun “2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. “

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
125.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.227.673
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
146.232.953
95.500.533,56
4. Vergiler ( – )
-37.091.765
-23.940.171,75
5. Net Dönem Kârı
109.141.188
71.560.361,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
-3.578.018,09
-3.578.018,09
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
105.563.169,91
67.982.343,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
105.563.169,91
67.982.343,72
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
84.824
84.824
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
105.647.993,91
68.067.167,72
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
21.000.000
21.000.000
* Nakit
21.000.000
21.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
-3.578.018,09
-3.578.018,09
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018530