YKGYO: Yapı Kredi Koray GYO Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Mayıs 2021’de

YKGYO: Yapı Kredi Koray GYO Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Mayıs 2021’de

17 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

YKGYO: Yapı Kredi Koray GYO Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Mayıs 2021’de… Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, saat 15:00’da Yapı Kredi Plaza’da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın yapılmasının ön görüldüğü belirtildi. Haberimiz devamında konu hakkında detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

YKGYO: Yapı Kredi Koray GYO Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Mayıs 2021’de

Genel Kurul Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,

2 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 17 Mayıs 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi,

3 – Şirket ortaklık yapısını değiştirecek 24 Şubat 2021, 25 Şubat 2021 ve 26 Şubat 2021 tarihli Özel Durum açıklamalarında belirtilen pay devirleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınmış olması ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddesi ve “Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları” başlıklı 15. Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

4 – Gündemin 3. Maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, tadil edilmiş haline göre, Şirketin değişen Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

5 – Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılının kalan kısmı için geçerli olacak brüt ücretlerinin belirlenmesi,

6 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

7 – Dilek ve görüşler.


Ek Açıklamalar

” Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu, Şirket ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Şirket’in diğer A Grubu pay sahipleri (Selim Koray, Murat Koray, Semra Turgut, Süleyman Yerçil, Mustafa Ayhan Gönül, Gülümser Erdoğan, Mustafa Sinan Gönül, Nurşin Gönül, Burçin Bahadır Erdoğan, Burcu Erdoğan Gönül) arasında kamuya açıklanan pay devir sözleşmelerindeki yetkili kurumlardan pay devirlerine ilişkin gerekli onayların ve esas sözleşme değişiklikleri için yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınmış olması halinde, pay devir işlemleriyle bağlantılı olarak gerçekleştirilmek koşuluyla, ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, saat 15:00’da, Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Olağanüstü Genel Kurul ilan metni, gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme değişikliğine yönelik hazırlanan tadil metinleri ekte yer almaktadır. “

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928965