YATAS Hisse Yatırımcısı 2021 Temettü Ödemesini Ekim’de Alacak

YATAS Hisse Yatırımcısı 2021 Temettü Ödemesini Ekim’de Alacak

13 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

YATAS hisse yatırımcısı 2021 temettü ödemesini Ekim’de alacak… Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılında elde edilen kar üzerinden yapılacak olan kar payı dağıtımının 2021 yılı Ekim ayında gerçekleştirileceği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yataş sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

YATAS Hisse Yatırımcısı 2021 Temettü Ödemesini Ekim’de Alacak

Yataş’tan kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamaya göre 2021 temettü ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen): 10.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih: 10.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih: 10.2021

Kar Payı Dağıtım Açıklaması:

“ Yönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısında 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 170.075.044,00 TL dönem net kârının %25’ine karşılık gelen 42.518.761 TL’ sinin brüt, 36.140.946,85 TL’ sinin net, pay başına brüt 0,283838878 TL ve net 0,241263047 TL olmak üzere 06 Ekim 2021 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada ödenmesinin uygun olacağına, nihai kararın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda paydaşlarımız ile verilmesine karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
149.798.932,5
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
8.583.466,59
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
218.105.882
220.141.327,62
4. Vergiler ( – )
48.030.838
48.471.995,84
5. Net Dönem Kârı
170.075.044
171.669.331,78
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8.583.466,59
8.583.466,59
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
161.491.577,41
163.085.865,19
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.819.808
1.819.808
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
163.311.385,41
164.905.673,19
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
42.518.761
* Nakit
42.518.761
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
118.972.816,41
163.085.865,19
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926733