VKING: Viking Kağıt 20 Milyon Zarar Etti

VKING: Viking Kağıt 20 Milyon Zarar Etti

15 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

VKING: Viking Kağıt 20 milyon zarar etti! Viking Kağıt ve Selüloz Anonim Şirketi 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosunu yayımladı. Bahse konu tabloya göre şirket 2020 yılında 285 milyon TL’nin üzerinde brüt satış geliri elde etmesine rağmen yılı 20 milyon TL’nin üzerinde net zarar ile tamamladı. Viking gelir tablosu detayları içeriğimiz devamında yer almaktadır. Viking Kağıt kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

VKING: Viking Kağıt 20 Milyon Zarar Etti

Viking Kağıt 01.01.2020- 31.12.2020 dönemi ayrıntılı gelir tablosu aşağıdaki gibidir.

vking-viking-kagit-20-milyon-zarar-etti

A- BRÜT SATIŞLAR 285.783.967,76

1- Yurtiçi Satışlar 218.800.812,47

2- Yurtdışı Satışlar 66.983.155,29

3- Diğer Gelirler 0,00

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 (33.867.302,96)

1- Satıştan iadeler (-) -967.936,11

2- Satış iskontoları (-) -32.899.366,85

3- Diğer indirimler (-) 0,00

C- NET SATIŞLAR 0,00 251.916.664,80

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0,00 (192.907.020,37)

1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) -192.089.791,57

2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -816.745,86

3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00

4- Diğer Satışların Maliyeti (-) -482,94

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 59.009.644,43

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 (38.869.252,41)

1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.721.504,06

2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -25.554.811,13

3- Genel Yönetim Giderleri (-) -11.592.937,22

FAALİYET KARI veya ZARARI 0,00 20.140.392,02

F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 15.185.939,76

1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 32.637,12

2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00

3- Faiz Gelirleri 354.665,66

4- Komisyon Gelirleri 0,00

5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00

6- Menkul Kıymet Satış Karları 0,00

7- Kambiyo Karları 14.260.304,64

8- Reeskont Faiz Gelirleri 0,00

9- Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00

10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 538.332,34

G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 (24.087.274,50)

1- Komisyon Giderleri (-) 0,00

2- Karşılık Giderleri (-) 0,00

3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00

4- Kambiyo Zararları (-) -23.456.310,25

5- Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00

6- Enflasyon düzeltmesi zararları (-) 0,00

7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -630.964,25

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 (31.715.378,98)

1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -21.157.643,11

2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -10.557.735,87

OLAĞAN KAR veya ZARAR 0,00 (20.476.321,70)

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 1.511.230,45

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.511.230,45

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 (1.509.969,70)

1- Çalışmayan Kısım Gid. ve Zararları (-) 0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -826.307,82

3- Diğer Olağandışı Gid. ve Zararlar (-) -683.661,88

DÖNEM KARI veya ZARARI 0,00 (20.475.060,95)

K- DÖNEM KARI VER.ve DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) 0,00 –

DÖNEM NET KARI veya ZARARI 0,00 (20.475.060,95)

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909678