VESBE: Vestel Yüzde 742 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapıyor

VESBE: Vestel Yüzde 742 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapıyor

21 Ağustos 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

VESBE: Vestel yüzde 742 bedelsiz sermaye artırımı yapıyor… Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 190 milyon TL seviyesinde bulunan şirket sermayesinin 1 milyar 410 milyon Türk Lirası noktasında artırılarak 1 milyar 600 milyon Türk Lirası düzeyine yükseltileceği belirtildi. Yüzde 742 seviyesindeki bedelsiz sermaye artırımı ile sermayesini 1,6 milyara çıkaracak olan şirketin konu hakkındaki detaylı açıklaması haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca VESBE haberleri için de buraya göz atılabilir.

VESBE: Vestel Yüzde 742 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapıyor

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

– Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000- milyar TL (İki milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 190.000.000- TL (Yüz doksan milyon Türk Lirası)’ndan 1.410.000.000-TL (Bir milyar dört yüz on milyon Türk Lirası) tutarında (%742 oranında) artırılarak 1.600.000.000-TL (Bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası)’na çıkarılmasına,

– Çıkarılacak 1.410.000.000- TL sermayenin 1.328.436.274,48- TL’sinin olağanüstü yedeklerden, 37.945.054,80- TL’sinin hisse senedi ihraç primlerinden, 30.842.843,26- TL’sinin kanuni yedek akçelerden ve 12.775.827,46- TL’sinin özel fonlardan karşılanmasına,

– Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.410.000.000- TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

– İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959754