Vergide Yeni Dönem Geliyor!

Vergide Yeni Dönem Geliyor!

21 Ekim 2019 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Devlete ödenen vergide yeni dönem geliyor. Ak Partinin üzerinde çalıştığı yeni vergi taslağında ayrıntılar belli olmaya başladı. Yapılan değişikliklere göre geliri yüksek olanların vergi yükü artırılacak. Bunun yanı sıra 2020 yılında kira, yüksek maaş ve rant geliri olanlardan geriye dönük vergi alınacak. Dövizden faiz kazancı elde edenlerin ödediği vergi miktarında da artış yaşanacak.

Vergide Yeni Dönem Geliyor! Yüksek Maaş Alan Daha Çok Vergi Ödeyecek!

Vergi sisteminde yapılan düzenleme çalışmalarında bazı ayrıntılar belli oldu. Vergi taslağındaki düzenlemeye göre yıllık brüt kazancı 500 bin TL ile 750 bin TL arasında olan ücretliler, sahip olduğu gayrimenkulden kira geliri elde edenler, firmalarından kar payı alan işverenler, serbest meslek erbabının ödediği vergi yüzde 35’ten yüzde 39’a çıkacak. Söz konusu kesimin brüt kazancı 750 bin TL ile 1 milyon TL arasında ise ödeyecekleri vergi oranı % 43’e, 1 milyon TL’nin üzerinde ise % 45’e yükselecek. Bunun yanı sıra futbolcular, araç kiralayanlar, döviz faizi kazananlar ile 5 milyon ve üzeri değerde konut sahibi olanların ödeyeceği vergi her yıl artış gösterecek. Düzenlenen vergi taslağına göre şirketlerin vergisinde ise düşüş olacak.

Vergi taslağında kazanç sahibi olanların ödediği vergi oranları yüzde 15 ile % 45 arasında değişmekte. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı, her bir vergi dilimini 5’er puan azaltıp artırabilecek. Cumhurbaşkanının isteği doğrultusunda asgari ücretlilerin ve memurların mesul olduğu vergi dilimlerinde söz konusu indirimi gerçekleştirebilecek. Bilindiği üzer yıl ortasında düşük gelirlilerin, asgari ücretlilerin ve memurların maaşlarında yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 27’lik dilimlerden dolayı çalışanların maaşlarında azalma yaşanmaktadır. Cumhurbaşkanının yapabileceği bu düzenleme neticesinde ilgili maaşlarda düşüş yaşanmayabilir.

Billag vergisi hakkında bilgi için buraya göz atabilirsiniz.

Üst gelir grubuna uygulanacak olan vergi oranı 1 Ocak 2019’dan itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır. Düzenleme yapılan vergi taslağına göre yüzde 22 olan kurumlar vergisi, önümüzdeki yıl yüzde 20’ye, 2021’de ise yüzde 18’e düşecek. Bu kurumlar vergisi indirimi bankacılık ve finans sektörü hariç olmak kaydıyla uygulamaya konulacaktır. Halka arz olan şirketlere ise yüzde 2 oranında vergi indirimi sağlanacaktır.