VBTYZ: VBT Yazılım Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı Hakkında Rapor Yayımladı

VBTYZ: VBT Yazılım Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı Hakkında Rapor Yayımladı

31 Ağustos 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

VBTYZ: VBT Yazılım sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımı hakkında rapor yayımladı… Bahse konu rapora göre şirket elde edilen fonu; şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge merkezinin kurulması, mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açma ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanıldı. Haberimiz devamında şirketten yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

VBTYZ: VBT Yazılım Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı Hakkında Rapor Yayımladı

VBT Yazılım’ın söz konusu raporunda şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 20.000.000TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL tutarında arttırılarak 26.000.000 TL’ye çıkartılması sonucunda arttırılmasına karar verilen 6.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmiştir.

Şirketimizin ortağı olan Birol Başaran’ın sahip olduğu 13.200.000 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı paylardan 2.000.000 TL nominal değerli payın, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmiş olup, Halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’ da 05-06/07/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde 2.000.000 TL ortak satışından, 6.000.000 TL sermaye artırımıyla toplam 8.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 12,48 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz işleminde Şirketimiz sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 6.000.000 adet payın satışından 74.880.000 TL brüt (71.735.040 TL net) gelir elde etmiştir.

Halka arz kapsamında elde edilen fonun, şirketin finansallarının açıklanmasını takiben kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Elde edilen fonun;

1- Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi

Halka arzdan elde edilecek fon gelirleri ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren, gelişme potansiyeli yüksek bir veya birden fazla şirketin satın alınmasında Halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %25’ine kadar tutarın kullanılması planlanmaktadır. Henüz bu kalemde bir harcama gerçekleştirilmemiş olup, araştırma faaliyeti içerisindeyiz.

2- Ar-Ge Faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge merkezinin kurulması

Şirketimizin Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20’sine kadar tutarın kullanılması planlanmaktadır.

3- Mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açma

Yurtiçi ve Yurtdışı ofislerimizin sayısının artırılarak ürün ve hizmetlerimizin pazarlanmasının etkinliğinin artırılması amacıyla halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %40’ına kadar tutarın kullanılması planlanmaktadır. Bu çerçevede şirketimiz Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumu Mahallesinde Mahall Ankara Projesi B Blok 110-111 Numaralı Ofisler toplam 5.042.877,42 TL bedel ile satın alınmıştır.

4- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması

Şirketin sürekli genişlemekte olan iş hacmi ve ihtiyaçları nedenleriyle halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %15’ine kadar tutar işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır. Bu kısmın kullanılmasına başlanmış olup, Halka Arz gelirinin % 15’ine tekabül eden 11.232.000 TL işletme sermayesi gereksinimi için şirket hesaplarına aktarılmıştır.

Halka arzdan elde edilen net gelirin kalan kısmı, ilerleyen dönemlerde fon kullanım amacına uygun olarak yatırımlarda değerlendirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Haber kaynağı ve raporun tamamına PDF formatında ulaşmak için: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960884