VBTYZ 2022’de 13 Milyon TL Temettü Dağıtacak

VBTYZ 2022’de 13 Milyon TL Temettü Dağıtacak

18 Şubat 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

VBTYZ 2022’de 13 milyon TL temettü dağıtacak… Geçtiğimiz yıl halka arz olan VBT Yazılım elde ettiği net karının bir kısmını yatırımcılarına kar payı olarak dağıtma kararı aldığını duyurdu. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

VBTYZ 2022’de 13 Milyon TL Temettü Dağıtacak

VBT Yazılım kar payı dağıtımı konusunda şu açıklamayı yaptı:

” Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 18.02. 2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 34.146.203 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 33.497.369 TL. net kâr elde edilmiştir.

Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

i.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 13.000.000.-TL’lik (nominal değeri 1 TL’lik pay başına brüt 0,50-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 50) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 1.674.868 genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iii. Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

konularında Yönetim Kurulu’muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. ”

Özet Bilgi
KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek