VAKKO: Vakko Tekstil Gelir Tablosu Kar Yazdı

VAKKO: Vakko Tekstil Gelir Tablosu Kar Yazdı

21 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

VAKKO: Vakko Tekstil gelir tablosu kar yazdı! Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin gelir tablosuna göre 01/01/2020 – 31/12/2020 arasında 1.303.578.493,37 TL brüt satış geliri elde edilirken net kar ise 16.151.012,93 TL olarak gerçekleşti.  Haberimiz devamında Vakko’nun gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Vakko kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

VAKKO: Vakko Tekstil Gelir Tablosu Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

vakko-vakko-tekstil-gelir-tablosu-kar-yazdi

Aşağıdaki Mali Tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.
31.12.2020 tarihli Ayrıntılı Gelir Tablosu (………….TL.)
Cari Dönem

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
A‐BRÜT SATIŞLAR 1.303.578.493,37
1‐Yurt İçi Satışlar 1.299.305.150,73
2‐Yurt Dışı Satışlar 2.798.717,24
3‐Diğer Gelirler 1.474.625,40
B‐SATIŞ İNDİRİMLERİ (‐) ‐318.685.091,25
1‐Satıştan İadeler(‐) ‐216.803.666,10
2‐Satış İskontoları(‐) ‐101.881.425,15
3‐Diğer İndirimler(‐) ‐,00
NET SATIŞLAR 984.893.402,12
D‐SATIŞLARIN MALİYETİ(‐) ‐499.838.213,26
1‐Satılan Mamüller Maliyeti(‐) ‐78.302.908,90
2‐Satılan Ticari Mallar Maliyeti(‐) ‐419.261.434,47
3‐Satılan Hizmet Maliyeti(‐) ‐13.504,41
4‐Diğer Satışların Maliyeti(‐) ‐2.260.365,48
Brüt Satış Karı ve Zararı 485.055.188,86
E‐FAALİYET GİDERLERİ(‐) ‐481.093.638,11
1‐Araştırma ve Geliştirme Giderleri(‐) ‐9.695.302,96
2‐Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(‐) ‐407.114.358,93
3‐Genel Yönetim Giderleri(‐) ‐64.283.976,22
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 3.961.550,75
F‐DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 48.699.776,92
1‐İştiraklerden Temettü Gelirleri ‐,00
2‐Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri ‐,00
3‐Faiz Gelirleri 4.513.127,52
4‐Komisyon Gelirleri ‐,00
5‐Konusu Kalmayan Karşılıklar ‐,00
6‐Menkul Kıymet Satış Karları ‐,00
7‐Kambiyo Karları 4.400.441,70
8‐Reeskont Faiz Gelirleri 279.715,00
9‐Enflasyon Düzeltmesi Karları ‐,00
10‐Diğer olağan gelir ve karlar 39.506.492,70
G‐DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(‐) ‐3.369.598,97
1‐Komisyon Giderleri(‐) ‐,00
2‐Karşılık Giderleri(‐) ‐755.126,07
3‐Menkul Kıymet Satış Zararları(‐) ‐,00
4‐Kambiyo Zararları(‐) ‐1.694.674,67
5‐Reeskont Faiz Giderleri(‐) ‐815.139,00
6‐Enflasyon Düzeltmesi Zararları(‐) ‐,00
7‐Diğer Olağan Gider ve Zararlar(‐) ‐104.659,23
H‐FİNANSMAN GİDERLERİ(‐) ‐43.212.502,35
1‐ Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (‐) ‐23.891.210,14
2‐ Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (‐) ‐19.321.292,21
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 6.079.226,35
I‐OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 13.317.317,52
1‐ Önceki Dönem Gelir ve Karları ‐,00
2‐ Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 13.317.317,52
J‐OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(‐) ‐2.088.231,27
1‐ Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(‐) ‐2.088.231,27
2‐ Önceki Dönem Gider ve Zararları(‐) ‐,00
3‐ Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(‐) ‐,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 17.308.312,60
K‐DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (‐) ‐1.157.299,67
2‐Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(‐) ‐1.157.299,67
Dönem Net Karı veya Zararı : 16.151.012,93


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910653