UZERB: Uzertaş Boya Zarar Açıkladı

UZERB: Uzertaş Boya Zarar Açıkladı

11 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

UZERB: Uzertaş Boya zarar açıkladı! Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından 11.02.202. tarihinde yapılan açıklamada; 01.01.2020-31.12.2020 gelir tablosu yer aldı. Bahse konu tabloda şirketin 2020 yılında 3.217.099,21 TL’lik brüt satış gerçekleştirdiği ancak 912.202,21 TL net dönem zararı kaydettiği yer alıyor. Uzertaş Boya gelir tablosu haberimiz devamında yer almaktadır. Ayrıca Uzertaş Boya kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

UZERB: Uzertaş Boya Zarar Açıkladı

Uzertaş Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir:

uzerb-uzertas-boya-gelir-tablosu-2020-2021

60 BRÜT SATIŞLAR 3.217.099,21

600 Yurtiçi Satışlar 3.196.234,50

601 Yurtdışı Satışlar 0,00

602 Diğer Gelirler 20.864,71

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 101.509,49

610 Satıştan İadeler(-) 62.702,91

611 Satış İskontoları(-) 1.951,51

612 Diğer İndirimler(-) 36.855,07

NET SATIŞLAR 3.115.589,72

62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 1.918.939,80

620 Satılan Mamuller Maliyeti(-) 0,00

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 1.918.939,80

622 Satılan Hizmet Maliyeti(-) 0,00

623 Diğer Satışların Maliyeti(-) 0,00

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.196.649,92

63 FAALİYET GİDERLERİ(-) 2.228.332,81

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 0,00

631 Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 899.164,22

632 Genel Yönetim Giderleri(-) 1.329.168,59

FAALİYET KARI VEYA ZARARI -1.031.682,89

64 DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 114.460,18

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00

642 Faiz Gelirleri 1.717,28

643 Komisyon Gelirleri 0,00

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00

645 Menkul Kıymet Satış Karları 0,00

646 Kambiyo Karları 3.840,51

647 Reeskont Faiz Gelirleri 0,00

648 Enfasyon Düzeltme Karları 0,00

649 Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 108.902,39

65 DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-) 50.670,10

653 Komisyon Giderleri (-) 0,00

654 Karşılık Giderleri (-) 0,00

655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00

656 Kambiyo Zararları (-) 50.670,10

657 Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00

658 Enflasyon Düzeltme Zararları (-) 0,00

659 Diğer Gider ve Zararlar (-) 0,00

66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 16.492,09

660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 16.492,09

661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -984.384,90

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 90.613,77

671 Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 90.613,77

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 18.431,08

680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 0,00

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları 0,00

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları 18.431,08

69 690.DÖNEM KARI VEYA ZARARI -912.202,21

691 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yüküm. Karş. (-) 0,00

692.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -912.202,21

 

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909039