UNLU: Ünlü Yatırım 2022 Temettü Ödemesi Haziran’da

UNLU: Ünlü Yatırım 2022 Temettü Ödemesi Haziran’da

28 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

UNLU: Ünlü Yatırım 2022 temettü ödemesi Haziran’da… Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi 2021 yılında elde ettiği net kardan, paydaşlarına kar payı ödemesi yapmak için Yönetim Kurulu kararı aldığını duyurdu. Söz konusu karar doğrultusunda Ünlü Yatırım Holding paydaşlarına temettü dağıtımını nakden yapmayı planladığını deklare etti. Bahse konu ödemenin 2022 yılı Haziran Ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı duyuruldu. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

UNLU: Ünlü Yatırım 2022 Temettü Ödemesi Ne Zaman ve Ne Kadar?

Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi’nden 2022 yılı kar payı ödemesine dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Yönetim Kurulumuzun 27.04.2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının % 22,45’ine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1000 TL (net 0,0900 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 17.500.000,00 TL (15.750.000,00 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 09/06/2022 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte Şirketimiz 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. “

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
175.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.058.476
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
110.409.518
44.569.858
4. Vergiler ( – )
30.791.269
11.078.389
5. Net Dönem Kârı
79.618.249
33.491.469
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
1.674.573
1.674.573
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
77.943.676
31.816.895
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
8.750.000
8.750.000
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
8.750.000
8.750.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
60.443.676
14.316.895
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar