ULUSE: Ulusoy Elektrik Gelir Tablosu Kar Yazdı

ULUSE: Ulusoy Elektrik Gelir Tablosu Kar Yazdı

28 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ULUSE: Ulusoy Elektrik gelir tablosu kar yazdı! Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosunda Ulusoy Elektrik net 23.838.802,97 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Ulusoy Elektrik kimin ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ULUSE: Ulusoy Elektrik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Ulusoy Elektrik’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

uluse-ulusoy-elektrik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-net-kar-payi-temettu

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş.

01.01.2020- 31.12.2020 TARİHLERİNİ KAPSAYAN AYRINTILI GELİR TABLOSU(VUK)
Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Düzenlenmemiştir.

A- BRÜT SATIŞLAR 667.301.305,70
1- Yurtiçi Satışlar 374.000.938,85
2- Yurtdışı Satışlar 290.903.544,46
3- Diğer Gelirler 2.396.822,39
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (9.364.631,73)
1- Satışlardan İadeler (-) (4.820.470,15)
2- Satış İskontoları (-) (4.544.161,58)
3- Diğer İndirimler (-)
C- NET SATIŞLAR 657.936.673,97
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (550.991.785,15)
1- SatılanMamul Maliyeti (-) (548.002.068,62)
2- Satılan Tic.Mallar Maliyeti(-) (2.989.716,53)
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-) ,
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 106.944.888,82
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (94.966.297,34)
1- Araştırma ve Geliştirme Gid.(-) (694.691,29)
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid.(-) (23.461.850,16)
3- Genel Yönetim Giderleri(-) (70.809.755,89)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 11.978.591,48
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 110.226.796,96
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3- Faiz Gelirleri 2.952.862,62
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 2.758.197,16
6- Menkul Kıymetler Satış Karları
7- Kambiyo Karları 95.724.836,04
8- Reeskont Faiz Gelirleri
8- Enflasyon Düzeltme Karları
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 8.790.901,14
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (100.813.747,28)
1- Komisyon Giderleri (-) (2.038.969,08)
2- Karşılık Giderleri(-) (4.311.565,74)
3- Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4- Kambiyo Zararları(-) (94.415.478,00)
5- Reeskont Zararları(-)
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) (47.734,46)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (1.013.487,87)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-) (1.013.487,87)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)
OLAĞAN KAR VE ZARARLAR 20.378.153,29
I- OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR 3.835.079,96
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.589.063,53
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları 1.246.016,43
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) (374.430,28)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (114.353,19)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) (260.077,09)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 23.838.802,97
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VE ZARARI 23.838.802,97


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910463