Ücret Garanti Fonu Nedir? Maaşınızı Alamıyorsanız Ücret Garanti Fonu’na Başvurabilirsiniz!

Ücret Garanti Fonu Nedir? Maaşınızı Alamıyorsanız Ücret Garanti Fonu’na Başvurabilirsiniz!

27 Kasım 2017 5 Yazar: Emine Zaman

Ekonominin durumu, hem vatandaşın hem de işverenin maddi sıkıntılar çektiği aşikar. Evini geçindirmek için asgari ücrete talim edip çalışan, üstüne bir de maaşını alamayan vatandaş ne yapacağını şaşırmış durumda. Ücret Garanti Fonu bu kapsamda bir uygulama sunmakta. Uzun süre maaşını alamayanlar Ücret Garanti Fonu’na başvuru yaparak, hak ettikleri lakin alamadıkları maaşlarının bir kısmını alabiliyorlar.

Ücret Garanti Fonu Nedir?

İşsizlik sigortası primi olarak tahsil edilen meblağın işveren payının senelik toplamının yüzde 1’i ve bu miktarın kazançları ile oluşturulan fona Ücret Garanti Fonu denilmektedir. Ücret Garanti Fonu işsizlik ödeneğinden farklı olarak, çalışılırken alınabilmektedir. Bilindiği üzere işsizlik maaşı alabilmek için kişinin çalışmıyor olması gerekmektedir. Ne kadar rapor parası alacağınızı bilmiyorsanız buradan hesaplayabilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir kısmı söz konusu garanti fonu kapsamında işyeri kapanan yahut işvereni iflas eden işçinin maaşlarını ödemek için kullanılmaktadır. Lakin maaşlarının sadece belli bir kısmı ödenebilmektedir. Fonun amacı işçinin yeni bir iş bulana kadar zora düşmemesini sağlamaktır.

Ücret Garanti Fonu’ndan Nasıl Yararlanılır?

Söz konusu fondan faydalanabilmek için öncelikle işverenin ve işçinin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. İşverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflas etmesi, iflas ertelemesi kararı alması, işyerini kapatması vb. gibi sebeplerden dolayı işçi maaşlarını ödemekte güçlük çekmesi gerekmektedir.

İşçinin ise en az son 1 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Bu durumda işçinin alacağı için Ücret Garanti Fonu’na başvurması gerekmektedir. İşçinin alacağı meblağ, başvuru yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde ödenmektedir. Kurum ödemeleri başvuru sırasına göre yapmaktadır. Aidatsız kredi kartı veren bankalara buradan ulaşabilirsiniz.

Ücret Garanti Fonu’na Nasıl Başvurulur?

Maaşını alamayan işçi başvuru sırasında bazı belgeler ibraz etmek durumundadır. Bahse konu belgeler aşağıdaki gibidir.

  • -İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda; aciz vesikası veya hacze kabil mal bulunmadığını bildiren haciz tutanağı, işveren tarafından düzenlenecek olan işçi alacak belgesi,
  • -İşverenin iflas etmesi durumunda; iflası gösteren belge, ya da mahkeme kararı ve iflas dairesi yahut iflas idaresi tarafından onaylanmış işçi alacak belgesi,
  • -İşverenin iflas erteleme kararı alması durumunda; mahkeme tarafından verilen iflas erteleme kararı ve atanan kayyum tarafından onaylanmış işçi alacak belgesi,
  • -İşverenin konkordato ilan etmesi durumunda ise, mahkemece verilmiş konkordato ilanı ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanmış işçi alacak belgesi, başvuru sırasında getirilmelidir.

Ücret Garanti Fonu işçinin maksimum son 3 aylık maaşını ödeyebilmektedir. Fon, işçiye işyerinde aldığı maaş kadar ücret ödemektedir. Lakin prime esas kazanç üst limitinden fazla maaş alan işçiler için maksimum üst limit kadar ücret ödenebilmektedir. Acil Nakit Lazımsa İş Bankası Ek Hesap Hazır içeriğimize buradan göz atabilirsiniz.