TURSG: Türkiye Sigorta Gelir Tablosu Kar Yazdı

TURSG: Türkiye Sigorta Gelir Tablosu Kar Yazdı

23 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TURSG: Türkiye Sigorta gelir tablosu kar yazdı! Türkiye Sigorta Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi gelir tablosu 1.153.019 TL net kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Türkiye Sigorta kimin devletin mi özel mi haberi de buradan okunabilir.

TURSG: Türkiye Sigorta Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

tursg-turkiye-sigorta-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, bağımsız denetimden henüz geçmemiştir.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
01 OCAK – 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU ( Bin TL)

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 4.370.619
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.685.986
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.664.789
1.1.1- Brüt Yazılan Primler 8.887.128
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (5.115.460)
1.1.3- SGK’ya Aktarılan Primler (106.879)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 5.971
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (846.228)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 878.353
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (26.154)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 15.226
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı 43.268
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (28.042)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 612.807
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.647
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler 3.647
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı –
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri 68.180
B- Hayat Dışı Teknik Gider (3.029.999)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (2.087.078)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (1.708.017)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (2.439.351)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı 731.334
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (379.061)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (928.371)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı 549.310
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (3.062)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (3.062)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı –
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (17.458)
4- Faaliyet Giderleri (922.401)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) –
5.1- Matematik Karşılıklar –
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı –
6- Diğer Teknik Giderler –
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler –
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı –
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B) 1.340.621
D- Hayat Teknik Gelir –
E- Hayat Teknik Gider –
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) –
G- Emeklilik Teknik Gelir –
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) –
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 1.340.621
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) –
I – Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) –
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 1.340.621
K- Yatırım Gelirleri 1.160.394
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 655.375
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 13.665
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 44.722
4- Kambiyo Karları 327.795
5- İştiraklerden Gelirler 106.088
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler –
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 12.739
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler –
9- Diğer Yatırımlar 10
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri –
L- Yatırım Giderleri (908.496)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (6.558)
2- Yatırımlar Değer Azalışları –
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar –
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (612.807)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar –
6- Kambiyo Zararları (236.806)
7- Amortisman Giderleri (23.738)
8- Diğer Yatırım Giderleri (28.588)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (163.070)
1- Karşılıklar Hesabı (118.931)
2- Reeskont Hesabı (3.456)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı –
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı –
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (20.038)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (9.366)
7- Diğer Gelir ve Karlar 2.116
8- Diğer Gider ve Zararlar (13.396)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları –
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları –
N- Dönem Net Karı veya Zararı 1.153.019
1- Dönem Karı ve Zararı 1.429.447
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (276.428)
3- Dönem Net Kar veya Zararı 1.153.019
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı –


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910578