Türkiye Kalkınma Fonu Kuruluyor

Türkiye Kalkınma Fonu Kuruluyor

9 Aralık 2019 0 Yazar: Şerife Uslu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Özlem Cinemre’nin açıklamalarına göre Türkiye Kalkınma Fonu kuruluyor. Cinemre, Türkiye Kalkınma Fonu’nun girişim sermayesi içereceğini, yeni şirketlere ve teknolojilere yatırım yapacağını deklare etti. Söz konusu kalkınma fonu kapsamında özel sektör fonları ve büyümeye yönelik sektör ve şirketler de yer alacak.

Türkiye Kalkınma Fonu Girişim Sermayesi İçerecek!

İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı dahilinde gerçekleştirilen “Küresel Değer Zincirinin Gelişmesinde Özel Sektörün Kalkınmasına Yönelik Yenilikçi Finansman Çözümleri” oturumunda küresel değer zinciri konusu ele alınmıştır. Bu kapsamda konuşma yapan Özlem Cinemre, kalkınma bankalarının küresel değer zincirindeki önemini ve misyonunu anlatmıştır. Kamunun hedeflerine ulaşması hususunda yardımcı olmayı amaç edindiklerini aktaran Cinemre, ülkenin kalkınma hedefleri ile paralel ilerlediklerini aktardı.

Türkiye’nin yapısal dönüşümünü temin etmeye gayret gösterdiklerini söyleyen Özlem Cinemre, ticari bankalardan farklı olduklarını, karın genel amaçları olmadığını dile getirdi. Uzun vadeli finansman olanağı sunduklarını belirten Cinemre bu kapsamda kalkınması öncelikli sektörlerin ve müşterilerin ön planda olduklarını aktardı. Bahse konu şirketlerin ülke ekonomisi için büyük önem arz ettiklerini açıklayan Cinemre, döngüsel kredi kullandırmadıklarını bildirdi.

Açıklamasında girişim sermayesi içerecek, yeni şirketlere yatırım yapacak olan Türkiye Kalkınma Fonu’nunu kurmak üzere olduklarını söyleyen Özlem Cinemre, oldukça inovatif bir banka olduklarını vurguladı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak belirli bir sermayeleri olduğunu dile getiren Cinemre, iç piyasadan kısa vadeli borçlanma yaptıklarını lakin finansmanın büyük bir kısmını İslam Kalkınma Bankası gibi çok taraflılardan sağladıklarını bildirdi. Özlem Cinemre yatırımcı sayısını artırmaları gerektiğini söyleyerek, özel kaynaklar ile kamu fonlarını birleştirmeleri gerektiğinin farkında olduklarını belirtti. Cinemre daha farklı kamu- özel sektör borçlanmalarına ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Bankada zaman aşımı hakkında merak ettikleriniz için buraya göz atabilirsiniz.