Türkiye İnsani Gelişme Endeksi Yükseldi!

Türkiye İnsani Gelişme Endeksi Yükseldi!

10 Aralık 2019 0 Yazar: Şerife Uslu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2018 yılı verilerine göre İnsani Gelişme Raporu 2019’u sunmuştur. Rapor neticesinde Türkiye insani gelişme endeksi yükseldiği ve 189 ülke arasından 59. olduğu görülmüştür. Bu sonuç ile Türkiye ilk defa çok yüksek insani gelişme kategorisine girmiştir. İlgili raporda Türkiye insani gelişme endeksi 0,806 şeklindedir.

Türkiye İnsani Gelişme Endeksi 28 Yılda Yüzde 39,4 Yükseldi!

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) “İnsani Gelişme Raporu 2019’u” yayımlanmıştır. 2018 verileri baz alınarak hazırlanan rapor kapsamında İnsani Gelişme Endeksi, Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi, Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi, Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi yer almaktadır. Rapor hazırlanırken ülkelerin resmi istatistik kurumlarından elde edilen veriler kullanılmaktadır.

Belirtilen endekslerden İnsani Gelişme Endeksi hesaplanırken uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye ulaşma imkanı ve kabul edilebilir bir yaşam standardı uzun vadede takip edilmekte ve endeks hesaplanmaktadır. İnsani Gelişme Endeksi’nde Norveç zirvedeki yerini korumuş ve 0,954 endeksine sahip olmuştur. Norveç’in ardından 0,946 endeks değeri ile İsviçre, 0,942 endeks ile İrlanda olmuştur. İnsani Gelişme Endeksi en düşük olan ülke 0,377 endeks değeri ile Nijer olurken, 0,381 endeks ile Orta Afrika Cumhuriyeti, 0,401 endeks ile Çad da İnsani gelişme Endeksi en düşük ülkelerdendir.

Bahse konu rapor kapsamında Türkiye ilerleme kaydederek 189 ülke arasından 59. oldu ve  ilk defa “çok yüksek insani gelişme” kategorisinde yer aldı. Türkiye insani gelişme konusunda 1990 yılından bu yana yüzde 39,4 oranında yükselme göstermiştir. 1990 yılında Türkiye’nin insani gelişim endeksi değeri 0,579 seviyesinde idi. İnsani Gelişme Raporu 2019’a göre en yüksek insani gelişme endeksi ortalaması 0,892 olurken, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin ortalama endeksi ise 0,779 şeklinde gerçekleşti.

Türkiye yıllara göre milli gelir, kişi başına düşen milli gelir Türkiye  hakkında bilgi için buraya göz atabilirsiniz.