TUPRS: Tüpraş Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor

TUPRS: Tüpraş Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor

18 Ocak 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor hakkında açıklamada bulunuldu. Şirket tarafından yapılan açıklama içeriğimiz devamında verilmiştir. Borsa yıldız Pazar şirketleri ve hisseleri için de buraya göz atabilirsiniz.

TUPRS: Tüpraş Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor

Firma tarafından yapılan 15 Ocak 2021 tarihli açıklama şu şekildedir:

“ Tüpraş’ın uluslararası pazarlarda satış ve karlılığını artırmak, ürün ve menşei çeşitliliğini artırmak amacıyla Şirketimiz 15 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile , %100 bağlı ortaklığımız Tüpraş Trading LTD.’e petrol ürünleri satışı ve Tüpraş Trading LTD.’den petrol ürünleri ve ham petrol alımı için tedarik ve satış anlaşması yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun aynı tarihli toplantısında SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, %100 iştirakimiz Tüpraş Trading LTD ile Şirketimiz arasındaki “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor” hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. maddesine istinaden, Şirketimizin %100 iştiraki Tüpras Trading LTD. ile yaygın ve süreklilik arz eden petrol ürünü satışı ve petrol ürünü ile ham petrol alımı işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10’unu aşması öngörülmekte olup, işbu raporda; Tupras Trading LTD. ile 2021 yılı içerisinde yapılması öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. ”