TÜİK Devlet Hesapları Verilerini Açıkladı!

TÜİK Devlet Hesapları Verilerini Açıkladı!

23 Ekim 2019 0 Yazar: Şerife Uslu

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK devlet hesapları verilerini açıkladı. Verilere göre 2018 yılı devlet hesaplarında Maastricht Kriterleri sağlanmış oldu. Genel devlet açığının GSYH’ye oranı 2018 yılı için % 2,8 şeklinde gerçekleşti. Toplam hesap ise 105 milyar 219 milyon Türk Lirası açık verdi.

TÜİK Devlet Hesapları Verilerini Açıkladı!

2018 yılı Devlet Hesapları verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklanan verilere göre 2018 yılı genel devlet açığı ile gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) oranı yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra Sosyal güvenlik alt sektörleri fazla verdi. Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri ise açık verdi. 2018 yılı verilerine göre gene devlet borç stoku ile gayrisafi yurt içi hasıla değerleri oranı % 30,4 olarak kayıtlara geçti.

Bahse konu verilere göre 2018 yılı için Maastricht Kriterleri sağlanmış oldu. Maastricht Kriterleri, ESA 2010 metodolojisi esas alınarak, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler tarafından hesaplanmaktadır. Hesaplama neticesinde gayrisafi yurt içi hasılaya göre maksimum % 3 bütçe açığı ile yüzde 60 borç stoku içerebilmektedir. Türkiye de 2018 yılı için Maastricht Kriterlerini sağlamış bulunmaktadır.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2018 yılına genel devlet toplam harcamaları 1 trilyon 303 milyar 69 milyon Türk Lirası olmuştur. GSYH içinde söz konusu harcamalar yüzde 35’lik bir dilime tekabül etmektedir.  2017 yılında bu oran % 34,2 olarak gerçekleşmişti. İlgili rapora göre 2018 yılı genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 197 milyar 850 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Söz konusu gelirlerin GSYH içindeki oranı da % 32,2 oldu. Genel itibari ile tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış yaşandı. Genel devlet hesabı ise 2018 yılında 105 milyar 219 milyon TL açık verdi.

TÜİK temmuz ayı işsizlik oranı için buraya göz atabilirsiniz.