TRCAS: Turcas 2022 Yılında Temettü Dağıtmayacak

TRCAS: Turcas 2022 Yılında Temettü Dağıtmayacak

13 Nisan 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

TRCAS: Turcas 2022 yılında temettü dağıtmayacak… Turcas Petrol Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu’nda, Net Dönem Zararı ve Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle “Net Dağıtılabilir Kar” oluşmadığından, kar dağıtılmamasına Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği ve bahse konu kararın Olağan Genel Kurul’da paydaşların onayına sunulacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer şirket haberleri için de buraya göz atılabilir.

TRCAS: Turcas 2022 Yılında Temettü Dağıtmayacak

Turcas Petrol Anonim Şirketi 2022 yılı kar payı dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

” Şirket Yönetim Kurulu’nun 12.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı uyarınca; Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu’nda, Net Dönem Zararı ve Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle “Net Dağıtılabilir Kar” oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklifin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla. “

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
255.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
39.311.954,06
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-137.261.698
-260.010.739,03
4. Vergiler ( – )
-58.258.550
0
5. Net Dönem Kârı
-79.003.148
-260.010.739,03
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
-119.317.436,99
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-79.003.148
-379.328.176,02
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
-79.003.148
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-79.003.148
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0