TOASO: Tofaş Üretime 2 Hafta Ara Verecek

TOASO: Tofaş Üretime 2 Hafta Ara Verecek

19 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

TOASO: Tofaş üretime 2 hafta ara verecek… Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada şirketin Bursa Fabrikasında planlı olarak; çalışanların yıllık izinlerinin kullandırılacağı Temmuz Ayı ortasından Ağustos Ayı Başına kadar üretime ara verileceği belirtildi. 15 Temmuz – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki dönemde fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca TOASO haberleri için de buraya göz atılabilir.

TOASO: Tofaş Üretime 2 Hafta Ara Verecek

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, resmi tatil günlerini de içerecek şekilde, 15 Temmuz – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak  olup, fabrikamızda  nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. ”

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği Yıllık izin dönemi dolayısıyla üretim yapılmaması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Yıllık izin ve periyodik bakım.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni Yıllık izin ve periyodik bakım.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi 15.07.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler Bakım ve revizyon çalışmaları için nöbetçi personel bulundurulacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar İzin döneminin sonunda yeniden üretime başlanacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih 02.08.2021
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği Herhangi bir etki beklenmemektedir.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943173