TMSN: Tümosan Gelir Tablosu 81 Milyon TL Kar Yazdı

TMSN: Tümosan Gelir Tablosu 81 Milyon TL Kar Yazdı

18 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TMSN: Tümosan gelir tablosu 81 milyon TL kar yazdı! Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi bugün (18 Şubat 2021) yaptığı açıklamada geçici vergi beyannamesini Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne sunduğunu ve ekinde gelir tablosunun yer aldığını belirtti. Tümosan’ın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosuna göre yaklaşık 81 milyon TL net kar elde ettiği görülmektedir. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detayları incelenebilir. Ayrıca Tümosan kimin ortaklık yapısı nasıl ne iş yapar buradan göz atabilirsiniz.

TMSN: Tümosan Gelir Tablosu 81 Milyon TL Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

tmsn-tumosan-gelir-tablosu-81-milyon-tl-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

CARİ DÖNEM
31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 837.739.363,99
1-Yurtiçi Satışlar 809.566.400,72
2-Yurtdışı Satışlar 24.821.244,21
3-Diğer Gelirler 3.351.719,06
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 2.651.795,37
1-Satıştan İadeler (-) 1.198.194,86
2-Satıştan İskontoları (-) 1.453.600,51
C-NET SATIŞLAR 835.087.568,62
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 622.542.452,59
1-Satılan Mamül Maliyeti (-) 587.633.091,39
2-Satılan Ticari Mal Maliyeti (-) 34.909.361,20
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 212.545.116,03
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 115.795.975,73
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 26.858.328,01
2-Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) 68.376.001,95
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 20.561.645,77
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 96.749.140,30
F-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 117.802.918,54
3-Faiz Gelirleri 18.122.183,81
7-Kambiyo Karları 72.457.302,00
9-Menkul Kıymet Satış Karları 18.380.566,84
10-Diğer Olağan Gelir Ve karlar 8.842.865,89
G-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-) 63.131.248,74
1-Karşılık Gideri (-) 670.593,75
1-Menkul Kıymet Saatış Zararları (-) 22.516,28
4-Kambiyo Zararları (-) 62.129.837,77
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 308.300,94
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 62.246.045,35
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 62.246.045,35
1-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 89.174.764,75
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2.238.508,14
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 373.164,85
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar 1.865.343,29
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 10.482.494,62
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 4.180.533,71
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 926.729,99
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 5.375.230,92
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 80.930.778,27
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 80.930.778,27


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910730