TLMAN: Trabzon Liman Gelir Tablosu 61 Milyon TL Kar Yazdı

TLMAN: Trabzon Liman Gelir Tablosu 61 Milyon TL Kar Yazdı

23 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

TLMAN: Trabzon Liman gelir tablosu 61 milyon TL kar yazdı! Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi vergi dairesine sunduğu geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 61,325,199.11 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı olarak yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Trabzon Liman İşletmeciliği sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

TLMAN: Trabzon Liman Gelir Tablosu 61 Milyon TL Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

tlman-trabzon-liman-gelir-tablosu-61-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-para-temettu

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. GELİR TABLOSU
CARİ DÖNEM
12/31/2020
60 A-BRÜT SATIŞLAR 83,609,978.26
600 1-Yurtiçi Satışlar 16,187,377.43
601 2-Yurtdışı Satışlar 66,506,344.05
602 3-Diğer Gelirler 916,256.78
61 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1,207,237.69
610 1-Satıştan İadeler (-) 1,207,237.69
611 2-Satış İskontoları (-) 0.00
612 3-Diğer İndirimler (-) 0.00
C-NET SATIŞLAR 82,402,740.57
62 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 32,920,075.36
620 1-Satılan Mamül Maliyeti (-) 0.00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 190,708.98
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 32,729,366.38
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0.00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 49,482,665.21
63 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 1,487,732.46
630 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.00
631 2-Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) 0.00
632 3-Genel Yönetim Giderleri (-) 1,487,732.46
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 47,994,932.75
64 F-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 39,895,301.57
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0.00
641 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0.00
642 3-Faiz Gelirleri 2,163,969.72
643 4-Komisyon Gelirleri 0.00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0.00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları 37,570,888.52
646 7-Kambiyo Karları 159,039.10
647 8-Reeskont Faiz Gelirleri 0.00
648 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0.00
649 10-Diğer Olağan Gelir Ve karlar 1,404.23
65 G-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-) 5,648,997.21
653 1-Komisyon Giderleri (-) 0.00
654 2-Karşılık Giderleri (-) 0.00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 3,883,696.00
656 4-Kambiyo Zararları (-) 1,765,301.21
657 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0.00
658 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 0.00
659 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0.00
66 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 549,970.63
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 549,970.63
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 81,691,266.48
67 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 253,709.73
671 1-Önceki Dönem Gelir Ve Karlar 0.00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar 253,709.73
68 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 4,446,498.07
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0.00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0.00
689 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4,446,498.07
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 77,498,478.14
691 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.(-) 16,173,279.03
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 61,325,199.11

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
Dönemin Tüm Amortisman Giderleri 5.552.260,28 TL’dir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910590