TKFEN: Tekfen Holding’den 220 Milyon TL’lik Satış

TKFEN: Tekfen Holding’den 220 Milyon TL’lik Satış

24 Haziran 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TKFEN: Tekfen Holding’den 220 milyon TL’lik satış… Tekfen Holding Anonim Şirketi yaptığı açıklamada; iştiraklerinden Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan yüzde 50’lik payını 25.250.000 ABD Doları (yaklaşık 220 milyon TL) bedelle Folkart Yapı Sanayi Ticaret A.Ş.’ye sattığını açıkladı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca TKFEN haberleri için de buraya göz atılabilir.

TKFEN: Tekfen Holding’den 220 Milyon TL’lik Satış

Tekfen Holding Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ İştiraklerimizden Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz %50 oranındaki payların tamamının toplam 25.250.000 ABD Doları/ yaklaşık 220 milyon TL bedelle satılmasına ilişkin anlaşma 24 Haziran 2021 tarihinde imzalanmış olup, Rekabet Kurulu’nun satışa ilişkin onayı sonrasında işlem tamamlanacaktır. Bu satış işleminin şirketimizin vergi öncesi karına yaklaşık 125 milyon TL tutarında etkisi olacaktır. ”

Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Florya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Gayrimenkul yatırımları
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi 120.500.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Rekabet Kurulu onayı sonrası tamamlanacaktır
Satış Koşulları Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı 60.250.000 TL
Beher Pay Fiyatı 3,65 TL
Toplam Tutar 25.250.000 ABD Doları/ 220 milyon TL (Tekfen payı)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,6
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 0,8
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı Vergi Öncesi yaklaşık 125 milyon TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı Folkart Yapı Sanayi Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 24.06.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu üzerinden pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası 10.12.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı Cushman and Wakefield
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar 419.235.857 TL (Tamamı için)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Yaklaşık olarak Değerleme Raporu’na uygun gerçekleşmiştir.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943989