THYAO: THY Temettü Ödeyemeyecek 2021 Yılında

THYAO: THY Temettü Ödeyemeyecek 2021 Yılında

27 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

THYAO: THY temettü ödeyemeyecek 2021 yılında! Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılan açıklamada; şirketin 2020 yılında net dönem zararı kaydetmesi nedeniyle kar payı ödemesi gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklama ve tablo haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca THY sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

THYAO: THY Temettü Ödeyemeyecek 2021 Yılında

THY tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, 14.1 No’lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 5.588.000.000 TL net dönem zararı vardır, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) ise 17.339.310.713 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 16.345.436.976 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere;

Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 5.588.000.000 TL net dönem zararının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2020 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.380.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
75.738.987,22
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-6.101.000.000
-17.339.310.713
4. Vergiler ( – )
513.000.000
5. Net Dönem Kârı
-5.588.000.000
-17.339.310.713
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
16.533.000.000
-16.345.436.976
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
90.121
90.121
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921193