TEKTU: Tek-Art İnşaat Gelir Tablosu Zarar Yazdı

TEKTU: Tek-Art İnşaat Gelir Tablosu Zarar Yazdı

28 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TEKTU: Tek-Art İnşaat gelir tablosu zarar yazdı! Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. 17 Şubat 2021 tarihinde Halkalı Vergi Dairesi’ne sunulan Tek-Art geçici vergi beyannamesi ekindeki 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 66 milyon Türk Lirası’ndan fazla zarar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Tek-Art kimin ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

TEKTU: Tek-Art İnşaat Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Tek-Art’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

tektu-tek-art-insaat-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi’nin 2020 yılı gelir tablosu incelendiğinde; firmanın brüt satış gelirinin 25 milyon Türk Lirası’nın üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte; brüt satış karı 6 milyon Türk Lirası’nın hemen üzerinde gerçekleşmiştir.

12 milyon Türk Lirası seviyesinin üzerinde gerçekleşen faaliyet giderleri de hesaba katıldığında şirketin faaliyet zararı 6 milyon Türk Lirası seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 54 milyon TL civarında gelir ve 78 milyon Türk Lirası’nın üzerinde gider kaydeden şirket bu noktada toplam 24 milyon TL’den fazla zarar kaydetmiştir.

Finansman giderleri kaleminde de 26 milyon Türk Lirası seviyesinin üzerinde bir maliyet ile karşılaşan Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi’nin dönem zararı 66 milyon Türk Lirası seviyesini aşmıştır.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910464