Teknoloji Nedir? Teknoloji Terimi, Anlamı ve Süreci!

Teknoloji Nedir? Teknoloji Terimi, Anlamı ve Süreci!

6 Mayıs 2020 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Teknoloji mal veya hizmetlerin üretimi veya bilimsel araştırma gibi hedefinin yerine getirilmesinde kullandıkları teknik, beceri, yöntem ve süreç olarak hepsinin toplamıdır. Teknoloji, teknik, süreç ve benzer bilgiler olabilir veya işleyişlerinin ayrıntılı bilgisi olmadan çalışmaya izin vermek için makinelere gömülebilir. Teknoloji nedir, detaylara geçelim…

Teknoloji Nedir?

Basit form teknoloji geliştirme ve kullanımında temel araçları. Ateş ve daha sonra Neolitik devrimin nasıl kontrol edileceğinin tarih öncesi keşfi, mevcut gıda kaynaklarını arttırdı ve tekerleğin icadı, insanların çevrelerini kontrol etmelerine ve kontrol etmelerine yardımcı oldu. Matbaa, telefon ve İnternet de dahil olmak üzere tarihi zamanlardaki gelişmeler, iletişimin fiziksel engellerini azalttı ve insanların küresel ölçekte özgürce etkileşime girmesine izin verdi. Teknolojinin birçok etkisi vardır. Daha gelişmiş ekonomiler de bugünün küresel ekonomisi dahil olarak geliştirilmesine yardımcı oldu ve bir eğlence sınıfının yükselmesine izin verdi. Birçok teknolojik süreç, kirlilik olarak bilinen istenmeyen yan ürünler üretir ve doğal kaynakları Dünya’nın çevresine zarar vermek için tüketir. Yenilikler her zaman toplumda değerleri etkilemiş ve teknoloji etiğinde yeni sorunlar ortaya çıkarmıştır. Örnek olarak insan verimliliği açısından verimlilik kavramının yükselişini ve biyoetiğin zorluklarını içerir. Felsefi tartışma platformu ortaya çıkan üzerinde kullanım teknolojisi ile anlaşmazlıklar üzerine olsun teknoloji geliştirir insan durumu ya da kötüleşir. Bazı insanları yabancılaştırdığını savunarak teknolojinin yaygınlığını eleştirir ve trans hümanizm ve tekno ilericilik gibi ideolojilerin savunucuları, teknolojik ilerlemenin topluma ve insan durumuna faydalı olduğunu görmektedir.

Teknoloji Ne Demek? Teknoloji Anlamı, Terimi ve Açılımı!

Teknoloji terimi, 20. yüzyılda ikinci Sanayi Devrimi ile bağlantılı olarak öne çıkmıştır.

Terimin anlamı 20. yüzyılın başlarında değişti zaman Amerikan sosyal bilimci, Thorstein Veblen ile başlayan teknoloji içine Technik Alman kavramından fikirleri tercüme edilmiştir. Almanca ve diğer Avrupa dillerinde, genellikle her iki terimi de “teknoloji” olarak çeviren İngilizce’de bulunmayan technik ve technologie arasında bir şekilde ayrım vardır.

Teknoloji, 1930 yıllarında sadece endüstriyel sanatların çalışmasına değil, endüstriyel sanatların kendilerine de atıfta bulundu. Bilim insanları ve mühendisler genellikle teknolojiyi insanların yaptıkları ve kullandıkları şeyler yerine uygulamalı bilim olarak tanımlamayı tercih ederler. Daha yakın zamanlarda, bilim adamları teknolojinin anlamını çeşitli enstrümantal akıl biçimlerine genişletmek için teknikten ödünç aldılar.

Teknoloji, gerçek dünyadaki sorunları çözmek için kullanılabilecek araçları ve makineleri ifade eder.

Bir levye veya tahta kaşık gibi basit araçları veya bir uzay istasyonu hatta parçacık hızlandırıcı gibi daha karmaşık makineleri içerebilen geniş kapsamlı bir terimdir.

Alet ve makinelerin malzeme olması gerekmez, bilgisayar yazılımı ve iş yöntemleri gibi sanal teknoloji de bu teknoloji tanımına girer. Teknoloji, kültürü oluşturan bir etkinlik olarak görülebilir ve ek olarak da teknoloji, bilindiği gibi yaşamın yararına matematik, bilim ve sanat uygulamasıdır.

Modern bir insan etkileşimin önünde engelleri azaltıp ve sonuç olarak yeni alt kültürlerin ortaya çıkmasına yardımcı olan iletişim teknolojisinin yükselişidir, siber kültürün yükselişi, temelden internet ve bilgisayarın gelişimine sahiptir. Tüm teknoloji kültürü yaratıcı bir şekilde geliştirmez; teknoloji aynı zamanda politik baskıyı kolaylaştırmaya da yardımcı olabilir ve silah gibi araçlarla savaş.

Kültürel bir etkinlik olarak, Teknoloji  her biri teknolojik çabanın bazı yönlerini resmileştiren hem bilim hem de mühendislikten önce gelir.

https://www.bilgiyazar.net/teknoloji/